Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for sinnstilstand

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet sinnstilstand, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke sinnstilstand i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "sinnstilstand". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av sinnstilstand kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: sinnstilstander. Hvis du klikker på bøyningen av sinnstilstand som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Sinnstilstand i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet sinnstilstand i en setning.


  1. Hun påvirkes av å miste sin uoppfylte kjærlighet så brått, og hennes sinnstilstand endres derfor brått som følge av dette.


  2. Det ligger i sakens natur at det ikke har vært mulig å stille den eksakte diagnose på kongens sinnstilstand, men det er sannsynlig at kongen led av schizofreni.

Sinnstilstander i en setning

Sinnstilstander er en bøyningsform av sinnstilstand, nedenfor finner du eksempelsetninger for sinnstilstander.


  1. Noen hevder å oppleve helt endrede sinnstilstander som transcendentale opplevelser og tilstander som minner om bevissthet påvirket av entogener eller hallusinogener.


  2. Blant meditasjonsformer skiller man mellom konsentrasjonsteknikker, som søker å oppnå en bestemt tilstand i sinnet, og ledighetsteknikker, som er prosessorienterte og åpne for ulike sinnstilstander.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ sinnssyke sinotibetansk ››

Generell informasjon om "sinnstilstand" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet sinnstilstand som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "sinnstilstand" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "sinnstilstand".