Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for sammenstøt

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet sammenstøt, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke sammenstøt i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "sammenstøt". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av sammenstøt kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: sammenstøta, sammenstøtene, sammenstøter, sammenstøtet og sammenstøttene. Hvis du klikker på bøyningen av sammenstøt som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Sammenstøt i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet sammenstøt i en setning.


 1. Brukonstruksjonene må også tåle sammenstøt med skip.


 2. Det kom også til heftige sammenstøt under forelesninger.


 3. Deretter kom det til sammenstøt som også førte til dødsfall.


 4. Situasjonen løste seg dermed uten at det kom til sammenstøt.


 5. I Pommern kom det til sammenstøt mellom bønder og grunneiere.


 6. Senere oppsto det sammenstøt stadig oftere og de ble stadig blodigere.


 7. Når det likevel kom til sammenstøt, gikk som regel Saladin av med seieren.


 8. Tidlig i mai seiret bøndene overalt hvor det kom til sammenstøt med adelen.


 9. Lasse ender opp med å bli kastet ut hjemmefra etter et sammenstøt med sin far.


 10. Etter en rekke misforståelser og voldelige sammenstøt ble byen plyndret i 1204.


 11. På 1870-tallet kom det igjen til nye sammenstøt mellom Russland og Det osmanske rike.


 12. Etter flere sammenstøt i 1876 som ikke førte til noen avgjørelse, fant general George A.


 13. Iblant oppstod det regelrette sammenstøt mellom medlemmer av Konservativ Ungdom, DSU og DKU.


 14. Kontreadmiral Spruance var bekymret for et nattlig sammenstøt med japanske overflatestyrker.


 15. Etter et antall sammenstøt i april 1969, forkastet Iran 1937-avtalen og krevde reforhandlinger.


 16. Et sammenstøt mellom et passasjerskip og et isfjell skjedde bare sju år tidligere, i juli 1907.


 17. Hun overlevde noen store kollisjoner, inkludert et sammenstøt med et annet britisk passasjerskip.


 18. Dette presset økte hennes temperament, og hun hadde et sammenstøt med sin onkel Thomas Howard, 3.


 19. Dette innledet en rekke sammenstøt, og i 1419 trengte norske skip med 500 soldater inn i Kvitsjøen.


 20. Hun ble dypt bekymret da Henrik ble forgapet i en hoffdame og det førte til deres første sammenstøt.


 21. Sør-AfrikaDet kom til voldsomme sammenstøt i Cape Town vinteren 1999 da Tony Blair kom på statsbesøk.


 22. Konflikten blusset opp igjen i april 2009, da to thailandske soldater døde som følge av et sammenstøt.


 23. Han tvang deres hær til å trekke seg tilbake etter det første sammenstøt med det makedonske kavaleriet.


 24. Det var flere sammenstøt mellom høyre- og venstresiden, som kulminerte i slaget på Cable Street i 1936.


 25. Bare i Sri Lanka omkommer 50-100 mennesker årlig som et resultat av sammenstøt mellom mennesker og elefanter.


 26. I 1905 ble han assistentlærer i folkeskolen i Mindelheim, og hadde stadige sammenstøt med den lokale sogneprest.


 27. Under oppstanden i 1953 var det flere eksempler på voldelige sammenstøt mellom sorbiske demonstranter og politi.


 28. Store sammenstøt mellom gjenger fra de ulike fraksjonene over hele landet brakte også antall drepte opp til 900.


 29. Som Dove (due) i uentikspolitikken hadde han i økende hyppighet sammenstøt med Hawks (haukene) i Reagans kabinett.


 30. I lansbyens del Plancenoit fant det sted sammenstøt mellom franske og prøyssiske styrker under slaget ved Waterloo.


 31. Han delte ikke krigsministeriets holdning til hvordan krigen skulle føres og hadde flere sammenstøt med ministeriet.


 32. Det var ingen regulære kamper mellom norske og tyske styrker, bare mindre tilfeldige sammenstøt med tyske patruljer.


 33. Der kom til sammenstøt mellom rivaliserende religiøse fraksjoner, og brutal undertrykkelse av motstandere ble vanlig.


 34. Den utløsende hendelsen var et sammenstøt mellom politi, kommunister og demonstranter fra Sturmabteilung i Altona 17.


 35. I et heftig sammenstøt ble han såret i skulderen av en pil, men gikk deretter mot festninger i Massaga, Ora og Aornos.


 36. I et sammenstøt mellom frihetskjempere og en liten britisk styrke ble de førstnevnte slått da de prøvde å holde Hindon.


 37. I et sammenstøt mellom wyandoter og irokesere fra stammen seneca ble Brûlé såret, og ble etterlatt av sine følgesvenner.


 38. Foreningen av Malaysia økte spenningen med Indonesia, noe som også utartet til voldelige sammenstøt mellom 1963 og 1966.


 39. Streiken ble gjennomført med stor bitterhet, og voldelige sammenstøt førte til slutt til inngripen fra politi og de militære.


 40. Før Pioneer 10 passerte asteroidebeltet visste man ikke om det var mulig for et fartøy å krysse dette område uten sammenstøt.


 41. Noen små sammenstøt skjedde allikevel, uten at disse var av alvorlig karakter og fikk følger for de alliertes passive venting.


 42. Det ble også deres siste skjulested i de nordamerikanske indianerkrigenes sluttfase og et avgjørende sammenstøt mellom USAs 4.


 43. Året etter var McKinley forsvarer for noen kullgruvearbeidere som hadde blitt fengslet etter et sammenstøt med streikebrytere.


 44. De første voldelige sammenstøt mellom hvite beskyttelsesstyrker og bolsjeviker fant sted allerede sommeren 1906 i Helsingfors.


 45. Et større sammenstøt utviklet seg, og under kampen kom HMS Victorys master inn mot mastene til det franske linjeskipet Redoutable.


 46. Svenskenes baktropp ble kastet inn mot hovedstyrken, og det utspant seg et voldsomt sammenstøt i dalen mellom Kjelsås og Buttenås.


 47. I tillegg nekta tyskerne i Tanganyika å heise sultanatets flagg, noe som førte til sammenstøt mellom tyskerne og lokalbefolkninga.


 48. Denne gangen var det sammenstøt mellom de to største etniske gruppene; kirgisere og usbekere i den nest største byen i landet, Osh.


 49. Percy-Neville-striden var en rekke sammenstøt, angrep og vandalisme mellom de to mest framstående adelsfamiliene i nordlige England.


 50. Etter blodige sammenstøt mellom nazister og kommunister i den nærliggende byen Wöhrden, fikk NSDAP en sterk medlemsvekst i regionen.

Sammenstøta i en setning

Sammenstøta er en bøyningsform av sammenstøt, nedenfor finner du eksempelsetninger for sammenstøta.


 1. Forholdet mellom baskerne og islendingene må ha roa seg etter de første sammenstøta, ettersom pidginspråkets ordforråd gjenspeiler fredelige handelsaktiviteter.

Sammenstøtene i en setning

Sammenstøtene er en bøyningsform av sammenstøt, nedenfor finner du eksempelsetninger for sammenstøtene.


 1. Hun Sen kalte sammenstøtene et forsøk på statskupp og utviste Ranariddh fra landet.


 2. Generelt mener moderne biografer at Stanley i sine bøker overdriver omfanget av disse sammenstøtene.


 3. Folkemassene kunne engasjere seg spontant i disse konfliktene, slik at de voldelige sammenstøtene kunne bli nokså omfattende.


 4. Selv om de voldelige sammenstøtene på 1970 og 80-tallet er over, er det fortsatt flere grensetvister mellom Kambodsja og nabolandene.


 5. Fra flere hold ble han kritisert for brutalitet under ekspedisjonen, spesielt gjaldt dette sammenstøtene med stammefolk ved Victoriasjøen.


 6. Den kinesiske borgerkrigen blusset opp etter det japanske nederlaget, og de første viktige sammenstøtene var under Liaoshenkampanjen i og rundt Liaoning.


 7. I resolusjonsteksten la Sikkerhetsrådet indirekte skylden på opposisjonslederen Ariel Sharon for å ha provosert fram urolighetene og sammenstøtene den siste uka.


 8. Grunnen til sammenstøtene var ikke umiddelbart lett å se men overgangsregjeringen erklærte unntakstilstand og tropper ble satt inn for å få kontroll over situasjonen.


 9. Rapporter fra kirgisiske myndigheter indikerer at minst 75 mennesker har blitt drept og 458 sendt på sykehus etter de blodige sammenstøtene med politiet i hovedstaden.


 10. Disse sammenstøtene førte til starten på Kaukasuskrigene, en krig mellom Imamatet og Russland som etter hvert førte til erobringen av hele Kaukasus av Det russiske keiserdømmet.


 11. Protestene økte etter nyheter om at sammenstøtene mellom studenter og politi spredde seg, og studentenes overbevisning om at myndighetene undertrykket informasjon var også med å øke støtten til demonstrasjonene.

Sammenstøter i en setning

Sammenstøter er en bøyningsform av sammenstøt, nedenfor finner du eksempelsetninger for sammenstøter.


 1. Med denne tilstanden er smertene som regel verre under og etter aktivitet, og senen og det omkringliggende området kan bli stivere den påfølgende dag ettersom hevelsen sammenstøter med senen når denne beveges.

Sammenstøtet i en setning

Sammenstøtet er en bøyningsform av sammenstøt, nedenfor finner du eksempelsetninger for sammenstøtet.


 1. Under sammenstøtet hadde Trips brigade store tap.


 2. Under dette sammenstøtet ble kommandantene for både 1.


 3. TV-bildene av sammenstøtet fikk stor oppmerksomhet i tida som fulgte.


 4. Mange passasjerer ble sittende fastklemt etter det kraftige sammenstøtet.


 5. Mistanken om at KDP hadde planlagt det voldsomme sammenstøtet, kunne ikke bevises.


 6. Dette sammenstøtet skal ha gitt storparten av elva navnet Amazonas (amasonenes elv).


 7. Foldingene fra det kaledonske sammenstøtet kan være svært uttalte, som ved Liefdefjorden i øst.


 8. Titanic forsvant i havdypet klokken 02.20, to timer og 40 minutter etter sammenstøtet med isfjellet.


 9. Under sammenstøtet var det hovedsakelig de ytterste delene av byen som ble skadet, mest på grunn av brann.


 10. De tre bakerste togvognene på Vananchal Express ble fullstendig ødelagt som følge av det kraftige sammenstøtet.


 11. Artilleriduell var bare et forspill før det virkelige sammenstøtet, da man forsøkte å borde og erobre fiendeskipet.


 12. Dette sammenstøtet var begynnelsen på det som skulle bli et vanskelig forhold mellom McCain og den kristelige høyrefløy.


 13. Denne hendelsen, samt den i utgangspunktet spente situasjonen førte til blodige sammenstøtet mellom palestinere og israelsk politi de nærmeste dagene.


 14. Massakren ved Wounded Knee regnes som det siste væpnede sammenstøtet mellom den innfødte lakotanasjonen og USA, og som avslutningen på indianerkrigene.


 15. Mens det ungarske, østerrikske og til dels bøhmiske opprøret hadde endt i blodige kamper, var opprøret i Berlin langt mer fredelig, det første sammenstøtet unntatt.


 16. Togets tredje vogn støtte sammen med bropilarene på en veibro, og dette sammenstøtet fikk den fjerde vognen til å løfte seg og treffe broen på en måte som fikk den til å bryte sammen.


 17. Ulan Bator har ikke opplevd noen krigsrelaterte ødeleggelser bortsett fra dem som kom under sammenstøtet mellom Roman Ungern von Sternberg og de kinesiske troppene i Urga i februar 1921.

Sammenstøttene i en setning

Sammenstøttene er en bøyningsform av sammenstøt, nedenfor finner du eksempelsetninger for sammenstøttene.


 1. De første sammenstøttene var i årene 580-576 f.Kr.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ sammenstilt sammensveisede ››

Generell informasjon om "sammenstøt" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet sammenstøt som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "sammenstøt" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "sammenstøt".