Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for saksere

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet saksere, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke saksere i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "saksere".

Saksere i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet saksere i en setning.


 1. Foruten saksere var området fra 1100-tallet også bosatt av frisere.


 2. En hær av bøhmere og saksere gikk i oppløsning før de hadde passert Ungarn.


 3. Nantes ble kristnet på 300-tallet og ble i årene etter angrepet av saksere, frankere og normannere.


 4. På 400-tallet kom mange briter til området på flukt fra invaderende og bosettende anglere og saksere fra nordlige Europa.


 5. Blant dem var anglere, saksere, jyllendere, og også store antall frisere og frankere som var blitt fordrevet fra kontinentet.


 6. Faktum er at helt frem til sent på 1800-tallet ble plassen ansett å være koblet til saksere og andre, senere tids folkegrupper.


 7. Den lokale tradisjonen med å konsentrere seg til krøtterdrift ble fastholdt av saksere og oldtidens frisere (og senere frisere).


 8. Moderne historikere mener at de stort sett overlevde, men at svært mange havnet i slaveri eller ble leilendinger under anglere og saksere.


 9. Samtidig pågikk en systematisk innvandring til dette området av saksere og andre tyskere, og de ønsket en større grad av uavhengighet fra Ungarn.


 10. De mener derfor at det er snakk om en mer gradvis migrasjon, at anglere, saksere og andre innvandrere gradvis ble blandet med den lokale befolkningen.


 11. Det synes som den germanske innvandringen først ble kalt for saksere og senere til anglere, og i året 601 refererte paven til Æthelbert av Kent som Rex Anglorum (konge av anglerne).


 12. Imidlertid har historikeren Steven Plunkett påpekt at Abbo også beskriver bosetterne i East Anglia (Eastengle) i folkevandringstiden som saksere (mens jyder og anglere dro andre steder).


 13. Andre tidlige forfattere har ikke et slikt skille, og verken i språk eller skikker er det nevneverdige forskjeller mellom anglere og saksere, mens jydenes etterkommere i Kent sto i kontrast til dem.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ saksen sakserhesten ››

Generell informasjon om "saksere" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet saksere som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "saksere" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "saksere".