Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for rug

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet rug, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke rug i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "rug".

Rug i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet rug i en setning.


 1. Avlingen besto av hvete, bygg, havre og rug.


 2. Vill rug ble trolig brukt til å koke grøt for barn.


 3. Estland ble selvforsynt med bygg, hvete, rug og høy.


 4. Soppmidler er mest brukt i bygg og hvete, men blir også brukt i rug.


 5. Det tidligste beviset for dyrking har man med rug (Secale cereale ssp.


 6. De vanligste kornslagene var hvete, rug, bygg, hirse, buhvete og havre.


 7. Det klassiske brennevinet er vodka, som lages på hvete, rug eller poteter.


 8. På dette møtet ble det bestemt å sette av et parti rug for å komme folket i møte.


 9. Prisen på boken var 5 daler, noe som tilsvarte en god okse eller tretti tønner rug.


 10. Det ble også dyrket rug på øya, men alt korn måtte fraktes til fastlandet for maling.


 11. I tillegg er det dyrking av rug, bygg, hvete, mais, poteter og noe frukt i Wöhrterseebassenget.


 12. Innbyggerne drev nå et bredt jordbruk med rug, hvete og bygg, og holdt etter hvert sau som husdyr.


 13. Det er også et stort antall kornslag, som bygg, rug, havre, hvete og mais som er viktige for landbruket.


 14. Prisreduksjonen kjøpmennen gikk med på var betydelig, da prisen på en tønne rug eller bygg en måned tidligere lå på mellom 350 og 380 riksdaler.


 15. Kyr, griser og ost var de matprodukter som ble mest produsert, men også andre matvarer: fra sauekjøtt til fisk, rug og byggryn, til bivoks og honning.


 16. Abu Hureyra gir bakgrunn for denne forklaringsmodellen, hvor systematisk konsum av rug oppstod nettopp ved inngangen til yngre dryas omkring 9.600 f.Kr.


 17. Videre nevnte Dyring at det det ble dyrket noe bygg og noen ganger rug, men ofte ødela frost avlingene, og han skriver at kornet ble dyrket mest for halmens skyld.


 18. Tidlige jordbrukssteder som Abu Hureyra i det sentrale-nordlige Syria opplevde avskoging av det overgangslandskapet som både hadde skog og ville forekomster av rug og hvete.


 19. Pennsylvania ble en ledende eksportør av hvete, mais, rug, hamp og lin, noe som gjorde den til den ledende produsenten av mat blant koloniene, og senere delstatene, mellom 1725 og 1840.


 20. Tidlig neolittisk jordbruk var begrenset til noen få kornsorter, både ville som domestiserte, blant annet rug, enkorn hvete, hirse, bokhvete og spelt foruten å holde sauer og geiter som husdyr.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ rufsete rugby ››

Generell informasjon om "rug" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet rug som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "rug" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "rug".