Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for rotte

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet rotte, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke rotte i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "rotte".

Rotte i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet rotte i en setning.


  1. Bakterien er dessuten påvist hos hund og viltlevende rotte i Norge.


  2. Rester av dyr ble også funnet i vraket, de inkluderer skjelettet av en rotte, en frosk og en hund.


  3. Samt Cavatica, en liten edderkopp som bor på samme låve som Wilbur, og en komisk rotte ved navn Templeton.


  4. Kannebærerne fanger stort sett insekter, men større eksemplarer kan også ta frosker, øgler, mus og en og annen rotte.


  5. For eksempel kan en rotte trykke ned en spak med venstre fot, høyre fot eller halen, alle disse responsene opererer på verden på samme måte og har samme konsekvenser.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Leptospirose_(hund), https://no.wikipedia.org/wiki/«Mary_Rose», https://no.wikipedia.org/wiki/Charlottes_tryllevev_(2006), https://no.wikipedia.org/wiki/Kannebærer, https://no.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ rotta rottefrie ››

Generell informasjon om "rotte" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet rotte som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "rotte" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "rotte".