Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for regnekraft

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet regnekraft, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke regnekraft i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "regnekraft".

Regnekraft i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet regnekraft i en setning.


  1. Denne oppfinnelsen ble trolig utviklet til praktisk bruk av handelsmenn og gav en regnekraft som ikke ble passert før kalkulatorens oppfinnelse.


  2. Dette medfører at søkemotorenes resultater er en avveining mellom hva som er teknisk mulig opp mot hva som er praktisk gjennomførbart med tilgjengelig regnekraft.


  3. Anvendt matematikk fikk en voldsom vekst da datamaskinen kom, problemstillinger som før ikke kunne løses direkte med tradisjonell matematikk kan nå approksimeres med rå regnekraft.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ regnebøker regnemaskiner ››

Generell informasjon om "regnekraft" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet regnekraft som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "regnekraft" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "regnekraft".