Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for regnbueørret

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet regnbueørret, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke regnbueørret i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "regnbueørret".

Regnbueørret i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet regnbueørret i en setning.


  1. I 1980 begynte man også med oppdrett av regnbueørret.


  2. På 1980-tallet begynte en med oppdrett av regnbueørret.


  3. Innsjøen brukes gjerne til fiske, og det settes ut ørret og regnbueørret her.


  4. Rundt 12 000 ørreter settes årlig ut her, halvparten er bekkeørret (Salmo trutta fario) mens resten er regnbueørret (Salmo gairdneri).


  5. Innføring av rovfisker som sevanørret, gjørs og regnbueørret, har ført til reduksjon i mengden av de opprinnelige artene, og Gymnodiptychus dybowskii er på randen av utryddelse.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ regnbuer regnbyger ››

Generell informasjon om "regnbueørret" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet regnbueørret som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "regnbueørret" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "regnbueørret".