Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for pumpet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet pumpet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke pumpet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "pumpet".

Pumpet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet pumpet i en setning.


 1. Ballastvannet blir så pumpet ut når man skal laste skipet igjen.


 2. Han sa at Soundgarden er pumpet proppfull av Superunknown, og de leverer varene.


 3. Mens den ble firt ned ble den nesten oversvømt av vann som ble pumpet ut av skipet.


 4. Vann som hadde gått over vannhjulet ble pumpet tilbake til et reservoar ovenfor hjulet.


 5. Det kondenserte varmtvannet fra kondensatoren blir pumpet tilbake til kjelen under høyt trykk.


 6. Den blir pumpet om bord i skipet, sendt gjennom et rørsystem, før den blir sluppet tilbake i merden.


 7. Katodestråler var første gang frembrakt i laboratorier rundt 1850, i flasker der luften var pumpet ut.


 8. Han designet en rekke prototyper der delvis behandlet avfall ble pumpet i myrer eller andre våtmarker.


 9. Med vannet kan det følge organismer som ikke naturlig hører hjemme i økosystemet der vannet blir pumpet ut.


 10. Ved medikamentell avlusning blir fisken pumpet inn i en brønnbåt og eksponert for medikamenter som dreper lusen.


 11. Få minutter senere kjørte stridsvogner mot hovedbygningen fra ulike sider, og pumpet gass inn i huset gjennom kraner.


 12. Den brukte dampen fra turbinen blir kondensert i en kondensator, og vannet som dannes blir pumpet tilbake til reaktoren.


 13. Det ble pumpet mellom 12 000 og 15 000 liter i minuttet, men da vinden tok seg opp ble dette redusert til rundt en tredel.


 14. Frisk luft blir da pumpet inn, og mannskapet måler innholdet av hydrokarboner i tankens atmosfære, ofte med håndholdt utstyr.


 15. De to bergingsfartøyene ble fylt med vann så de lå dypere ned i vannet, og etter at repene var strammet til ble vannet pumpet ut.


 16. Senere øver han og Kim seg på kampsportferdighetene sine, noe som resulterer i at Kim er fullstendig pumpet, mens han er like fin.


 17. Mellom skjørtene blir der pumpet inn luft, som sørger for overtrykk, slik at skipet vil heve seg over sjøen mer enn oppdriften skulle tilsi.


 18. Seks millioner kubikkmeter sand ble pumpet opp fra Jamaica Bay for å forbinde øyene og heve nivået til 4,9 meter over vannstanden ved høyvann.


 19. Senere i livet avdekket han betydningen av hjertets muskelsammentrekninger (tidligere var det vanlig å anta at hjertet genererte varme, ikke at det pumpet blod).


 20. Plassen ble bygget ved å forbinde Barren Island og en rekke mindre myr-øyene til fastlandet ved å fylle opp mellom dem med sand pumpet opp fra bunnen av Jamaica Bay.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Ballastvann, https://no.wikipedia.org/wiki/Superunknown, https://no.wikipedia.org/wiki/RMS_«Titanic»s_forlis, https://no.wikipedia.org//wiki/Dampmaskin, https://no.wikipedia.org/wiki/Lakselus, https://no.wikipedia.org/wiki/Kristian_Birkeland, https://no.wikipedia.org/wiki/Howard_T._Odum, https://no.wikipedia.org/wiki/Beleiringen_i_Waco, https://no.wikipedia.org/wiki/Kjernekraft, https://no.wikipedia.org/wiki/Lillestrømulykken, https://no.wikipedia.org/wiki/Tankskip, https://no.wikipedia.org/wiki/«Vasa», https://no.wikipedia.org/wiki/Øvrige_figurer_i_Kim_Possible, https://no.wikipedia.org/wiki/KNM_«Otra», https://no.wikipedia.org/wiki/Floyd_Bennett_Field, https://no.wikipedia.org/wiki/Niels_Stensen

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ pumpes pumping ››

Generell informasjon om "pumpet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet pumpet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "pumpet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "pumpet".