Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for prospektet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet prospektet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke prospektet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "prospektet".

Prospektet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet prospektet i en setning.


  1. Som sjanger oppsto prospektet på slutten av 1400-tallet.


  2. Dette tredje trekket hadde prospektet felles med samtidens kart.


  3. Året etter fikk selskapet foretatt en revidert og sterkt utvidet utgave av prospektet.


  4. Det første prospektet av Nidarosdomen, tegnet av Olof Nauclér under den svenske okkupasjonen 1658.


  5. Dessuten inneholdt prospektet nye kapitler om blant annet beplantning av hager, husfarger, kommunikasjoner, skoler, butikker m.m.


  6. Ifølge enkelte definisjoner, skiller veduten seg fra prospektet ved at det eksakte og kartografisk korrekte nedtones til fordel for den stemningspregede og landskapelige helhetskomposisjon.


  7. Årsaken var at prospektet ble betraktet som en mekanisk kopiering av virkeligheten, og ofte var nærmere et kart enn et landskapsbilde der kunstneren hadde idealisert eller dramatisert det han eller hun så.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ prospekter prospektiv ››

Generell informasjon om "prospektet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet prospektet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "prospektet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "prospektet".