Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for posthume

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet posthume, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke posthume i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "posthume".

Posthume i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet posthume i en setning.


 1. Senest fra dette posthume offentliggjørelser (Geiler døde 10.


 2. Etter sin død fikk han den posthume rangen hertug i stedet for keiser.


 3. I den posthume diktsamlingen Sista dikter er flesteparten av diktene skrevet før 1915.


 4. Tsjekhov var alltid beskjeden, og ville knapt ha klart å forestille seg sitt posthume ry.


 5. Hans andre hovedverk på engelsk er Psychosynthesis, samt den posthume Transpersonal Development.


 6. I Kina går han dessuten under sitt posthume navn Zhāodì (昭帝) og sitt såkalte tempelnavn, Rénzōng (仁宗).


 7. Den siste tildeling av medaljen i gull til en levende mottager fant sted i 1943, den siste posthume i 1945.


 8. Max Brods posthume utgivelser gjord Kafka kjent for et bredere publikum internasjonalt og i Tyskland fra rundt 1950.


 9. Et annet sett av senere myter gir detaljer om opplevelsene til Isis etter fødselen av Osiris’ posthume sønn Horus ble født.


 10. Man vet riktignok at det har vært kjent som Preah Pisnulok etter den posthume tittelen til dets grunnlegger, Suryavarman II.


 11. Men etter at han døde i Beijing i en alder av 78 år i 1766, gav keiseren ham en rekke høye posthume æresbevisninger og -titler.


 12. Bachs samtidige og posthume ry var hovedsakelig basert på klaversonatene, disse ble epokegjørende i utviklingen av musikkformen.


 13. Kangxi-keiseren, som var umyndig da kampanjen mot Schall pågikk, sørget for at han ble rehabilitert og gitt posthume æresbevisninger.


 14. Etter krigen forble hennes posthume hengivenhet til mannen som hun kryptisk refererte til som "USA" - Unser Seliger Adolf (vår salige Adolf) - uendret.


 15. Keiseren gav bud om at han skulle gis en begravelse så formell som for en kinesisk konge, og ble gitt det posthume navn Gong Ding, og en epitaf som han selv forfattet:.


 16. Papirpenger ble satt i omløp i alt for store mengder, og i løpet av regjeringstiden til Yuan-keiseren Ukhaantu Khan (1333-1370), med den posthume tittelen Shùndì (順帝), var inflasjonen blitt tidoblet.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Johann_Geiler_von_Kaysersberg, https://no.wikipedia.org/wiki/Cao_Mao, https://no.wikipedia.org/wiki/Verner_von_Heidenstam, https://no.wikipedia.org/wiki/Anton_Tsjekhov, https://no.wikipedia.org/wiki/Psykosyntese, https://no.wikipedia.org/wiki/Hongxi-keiseren, https://no.wikipedia.org/wiki/Albertmedaljen_for_livredning, https://no.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka, https://no.wikipedia.org/wiki/Isis, https://no.wikipedia.org/wiki/Angkor_Vat, https://no.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Castiglione, https://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Philipp_Emanuel_Bach, https://no.wikipedia.org/wiki/Johann_Adam_Schall_von_Bell, https://no.wikipedia.org/wiki/Winifred_Wagner, https://no.wikipedia.org/wiki/Paduka_Pahala, https://no.wikipedia.org/wiki/Ming-dynastiet

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ posthum posthumt ››

Generell informasjon om "posthume" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet posthume som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "posthume" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "posthume".