Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for poetene

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet poetene, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke poetene i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "poetene".

Poetene i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet poetene i en setning.


 1. Mange av de kjente persiske poetene fra det 10.


 2. Særlig historien om Medeia fikk oppmerksomhet fra de tragiske poetene.


 3. De to viktigste poetene i Cromwells England var Andrew Marvell og John Milton.


 4. Ved siden av den ruvende Shakespeare var de viktigste poetene på tidlig 1600-tall John Donne og de andre metafysiske poetene.


 5. Hennes romantiske forbindelse med Perikles har inspirert noen av de mest brømte romanforfatterne og poetene i de siste århundrene.


 6. I tillegg sendte han Maria syv sanger han hadde tonesatt til tekster av de polske romantiske poetene Stefan Witwicki, Józef Zaleski og Adam Mickiewicz.


 7. I kritikken slet poetene med en doktrine om sømmelighet, om å kunne koble høvelige ord med en høvelig mening og oppnå en språkbehandling som passet til emnets tyngde.


 8. De to poetene flykter ved å klatre nedover pelsen til Lucifer og videre gjennom en tunnel, som går tvers igjennom jorden og ender under stjernehimmelen til den sørlige hemisfære.


 9. Philip Larkin (1922–1985), karakterisert som en av de største engelske poetene i moderne tid, fikk sitt gjennombrudd med utgivelsen av sin andre diktsamling, The Less Deceived (1955).


 10. Arbeidernes elendige levevilkår, de nye klassekonfliktene og miljøforurensningene fra urbaniseringen og industrialismen fikk poetene til å gjenoppdage verdien og skjønnheten i naturen.


 11. Brødrene Grimm ga ut eventyr og sagn, og poetene Achim von Arnim og Clemens von Brentano ga ut folkelig poesi, og deres arbeid fikk store konsekvenser langt utenfor det tyskspråklige området.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ poeten poeter ››

Generell informasjon om "poetene" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet poetene som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "poetene" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "poetene".