Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for plyndres

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet plyndres, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke plyndres i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "plyndres".

Plyndres i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet plyndres i en setning.


  1. Reirene plyndres også av måker, som er ute etter både egg og kyllinger.


  2. I strid med UNESCO, plyndres dessverre leirtavlene ofte av røvere som er engasjert av velstående folk og antikvitetshandlere, i hensikt å selge dem på det svarte markedet.


  3. Den eneste måten Hitler kunne komme seg ut av den økonomiske knipetangen, var ved å erobre nytt territorium i Øst-Europa som kunne plyndres brutalt for å opprettholde levestandarden i Tyskland.


  4. Men indiske investeringer har ført til politiske konflikter, fordi mange frykter for at de skal føre til at Nepals sjølstendighet blir trua og at økonomiske resurser kan plyndres av den store naboen.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ plyndrere plyndret ››

Generell informasjon om "plyndres" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet plyndres som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "plyndres" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "plyndres".