Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for pensjonater

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet pensjonater, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke pensjonater i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "pensjonater".

Pensjonater i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet pensjonater i en setning.


  1. I 1936 var det 25 pensjonater i drift samtidig.


  2. Det finnes hoteller i mange landsbyer og tallrike små pensjonater.


  3. Tjøme har også Havna hotell, hytteutleie, campingplasser, pensjonater og restauranter.


  4. Badegjestene losjerte hos private; det ble etablert en rekke pensjonater og hoteller, og de skaffet seg egne fritidsboliger.


  5. Hamsun kom til å tilbringe mye tid borte fra hjemmet, som hovedregel oppholdt han seg på ulike pensjonater og hotell under ferdigstillelsen av de fleste av sine bøker.


  6. For små hoteller, pensjonater og private overnattingssteder finnes det en offentlig klassifiseringsordning, der det tildeles én til tre tiareblomster etter standard og kvalitet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ pensjonat pensjonatet ››

Generell informasjon om "pensjonater" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet pensjonater som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "pensjonater" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "pensjonater".