Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for partia

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet partia, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke partia i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "partia".

Partia i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet partia i en setning.


  1. Nedgangen var fordelt på de øvrige partia.


  2. Fargekoder for partia: AP SV Rødt SP KrF V H Frp KP MDG PP X X X.


  3. Fargekoder for partia: AP SV Rødt SP KrF V H Frp Dem KP MDG PP X X X.


  4. De fikk de 25 stemmene fra A, SV, Sp og KrF, mens de øvrige partia stemte blankt.


  5. Den sistnevnte fikk 19,6 prosent av stemmene, og alle de tre etablerte partia gikk tilbake.


  6. De tre største partia gikk fram: Arbeiderpartiet (44,1; opp 3,3), Høyre (16,3; opp 1,0) og Senterpartiet (12,6; opp 3,5).


  7. Felleslista fikk 4,5 prosent, en oppgang på 0,2 i forhold til det de to partia klarte da de i 2007 stilte separate lister.


  8. De øvrige partia hadde mellom 0,4 og 2,5 poeng framgang, i tillegg til at Fremskrittspartiet hadde ny liste og fikk 5,0 prosent.


  9. Maktskiftet skyldtes at Rødt valgte å inngå et valgteknisk samarbeid med de borgerlige partia i stedet for å støtte gjenvalg av Arbeiderpartiets Gard Folkvord.


  10. De øvrige partia hadde større endringer: Arbeiderpartiet fram 5,0 til 20,0; Senterpartiet tilbake 3,0 til 19,2; Høyre fram 11,6 til 17,5; SV tilbake 5,4 til 10,1.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunestyre-_og_fylkestingsvalget_2011_i_Hordaland, https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunestyre-_og_fylkestingsvalget_2011_i_Oppland

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ parti partialliansen ››

Generell informasjon om "partia" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet partia som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "partia" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "partia".