Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for overdrive

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet overdrive, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke overdrive i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "overdrive". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av overdrive kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: overdriver. Hvis du klikker på bøyningen av overdrive som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Overdrive i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet overdrive i en setning.


  1. Modellen har blitt kritisert for å være for enkel og for å overdrive effektene av massekommunikasjon.


  2. Petrarcanske sonetter ble ofte brukt av menn for å overdrive skjønnheten til kvinner det var umulig for dem å oppnå, som i Romeos situasjon med Rosalind.


  3. Den svenske filologen Peter Hallberg mener at Man kan uten å overdrive betegne dem (sagaene) som Nordens eneste samlede, originale bidrag til verdenslitteraturen.


  4. Wingate rådet Paramount til å fokusere på de komiske elementene i historien, samt å overdrive seder og skikker fra 1890-tallet, for å unngå at filmen fremstod som realistisk.


  5. Han karikerte også landskapet ved for eksempel å overdrive fjellenes størrelse eller rundhet i noen bilder, og han noterte selv at han bevisst overdrev de detaljene som interesserte ham.

Overdriver i en setning

Overdriver er en bøyningsform av overdrive, nedenfor finner du eksempelsetninger for overdriver.


  1. Generelt mener moderne biografer at Stanley i sine bøker overdriver omfanget av disse sammenstøtene.


  2. En disease monger, altså en person som overdriver kroppslige plager for å selge behandling, kan på norsk omtales som sykdomskremmer.


  3. Manglende mestringsfølelse i lederrollen kan føre til at ledere overdriver sin makt og samtidig prøver å distansere seg fra sine medarbeidere.


  4. Det virkelige fokus for Churchills arbeid er alltid krigen i Vest-Europa, Middelhavet og Nord-Afrika, men her er verket sterkt basert på hans egne dokumenter så det overdriver hans egen rolle.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ overdrevne overdrivelse ››

Generell informasjon om "overdrive" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet overdrive som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "overdrive" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "overdrive".