Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for ornamentale

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet ornamentale, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke ornamentale i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "ornamentale".

Ornamentale i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet ornamentale i en setning.


  1. Kvistene på treet er ornamentale og minner om arabesk.


  2. Kilden ligger nær Norden i den karolingiske kunsten, men stilen bygger også på tidligere tiders ornamentale kunst i Norden.


  3. Borger har blitt sammenlignet med katedraler som objekter for arkitektonisk stolthet, og en del borger innlemmet hageanlegg som ornamentale trekk.


  4. Han skrev dem for de enkelte sangerne, og derfor kunne enkelte arier være ornamentale og gå høyt, mens andre kunne være sakte og vektlegge følelser.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ ornament ornamentene ››

Generell informasjon om "ornamentale" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet ornamentale som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "ornamentale" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "ornamentale".