Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for ordinasjon

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet ordinasjon, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke ordinasjon i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "ordinasjon". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av ordinasjon kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: ordinasjonsgudstjenesten, ordinasjonsmuligheter og ordinasjonstillatelsen. Hvis du klikker på bøyningen av ordinasjon som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Ordinasjon i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet ordinasjon i en setning.


  1. De manglet et rett kall og den rette ordinasjon.


  2. Samtidig var han også klar på at han syntes hun var i eldste laget for det bråket som ville komme rundt en ordinasjon.


  3. Fra man er syv år kan man ordineres som novise (samanéra) og etter en har fylt 20 kan en novise be om ordinasjon av sin lærer som fullt ordinert munk (bhikkhu).


  4. Arne Fjelberg hadde styrket Bjerkås i troen på at hun kunne bli prest og rådet henne til å ta kontakt med biskopen i Hamar bispedømme, Kristian Schjelderup, med tanke på ordinasjon.


  5. Mens de andre kvinnene var tilbakeholdne i ønske om ordinasjon av frykt for kirkesplittelse og de personlige konsekvensene en ordinasjon ville få i form av kirkelig bråk, var Bjerkås offensiv.

Ordinasjonsgudstjenesten i en setning

Ordinasjonsgudstjenesten er en bøyningsform av ordinasjon, nedenfor finner du eksempelsetninger for ordinasjonsgudstjenesten.


  1. Mange fra disse miljøene møtte opp til ordinasjonsgudstjenesten.

Ordinasjonsmuligheter i en setning

Ordinasjonsmuligheter er en bøyningsform av ordinasjon, nedenfor finner du eksempelsetninger for ordinasjonsmuligheter.


  1. Nonneordenen (bhikkhuni-ordenen) innenfor theravadaskolen døde ut, selv om det i dag finnes andre ordinasjonsmuligheter for kvinner.

Ordinasjonstillatelsen i en setning

Ordinasjonstillatelsen er en bøyningsform av ordinasjon, nedenfor finner du eksempelsetninger for ordinasjonstillatelsen.


  1. Nyheten om ordinasjonstillatelsen førte som ventet til bråk, og bråket ble ytterligere forsterket av at det var den kontroversielle biskop Schjelderup som skulle stå for ordinasjonen.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ ordinary ordinasjonen ››

Generell informasjon om "ordinasjon" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet ordinasjon som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "ordinasjon" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "ordinasjon".