Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for omforming

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet omforming, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke omforming i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "omforming". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av omforming kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: omformingen og omformingsstadier. Hvis du klikker på bøyningen av omforming som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Omforming i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet omforming i en setning.


 1. Til utgaven av 1845 foretok han en større omforming.


 2. Dette førte til en omforming av det engelske språk og kultur i England.


 3. En annen type omformer er trinnløs omforming av vekselspenning til spenning med en annen frekvens.


 4. Dette begrepet innebærer at produksjonen er en videreforedling og omforming av de primære råvarene.


 5. Typisk produseres likestrømmen ved omforming av vekselspenning fra det offentlige overføringsnettet.


 6. I en reaksjonsturbin skjer energiomformingen både ved omforming av kinetisk- og potensiell energi (trykk).


 7. De omfattet fremfor alt en omforming av økonomien, det militære og rettsvesenet, deriblant opphevelse av dødsstraff.


 8. Andre av disse reaksjonene er omforming av energi og andre involverer biosyntetisering av små molekyler (byggesteiner for makromolekyler).


 9. Terapeutisk endring i EFT skjer med hjelp av bevissthet, regulering, refleksjon og omforming av følelser innenfor rammen av en empatisk relasjon.


 10. Den omvendte omforming av elektrisk energi til mekanisk energi skjer i en elektrisk motor, og motorer og generatorer har svært mange likhetstrekk.


 11. Tidlig på 1700-tallet sørget byens ordfører, baron Duhamel, for en omforming av byplanen hvor det ble bygget hus og boulevarder som avlastet sentrum.


 12. Det ble slått fast at farao slo ned på fienden som vingeslagene fra en falk, som Tebens krigsgud Menthu i hans omforming, og fienden visste ikke hvilken løve som var foran dem.


 13. Mot slutten greier Landstrykeren å riste av seg sin skuffelse og fortsetter sitt sorgfrie vis, patosen ligger i Landstrykerens håp om omforming gjennom kjærlighet, og hans nederlag i å oppnå dette.


 14. Aktiv effekt kan assosieres med omsetning av energi som fører til oppvarming som for eksempel i en elektrisk ovn, aluminiumsproduksjon ved elektrolyse eller omforming til mekanisk arbeid i en motor.

Omformingen i en setning

Omformingen er en bøyningsform av omforming, nedenfor finner du eksempelsetninger for omformingen.


 1. Fra nå av forble han i sitt eget kongerike og engasjerte seg til omformingen av landets politiske og eklektiske organisering.


 2. Da Nidaros ble egen kirkeprovins 1153, begynte straks omformingen av Olav Kyrres Kristkirke til en romansk katedral, verdig kirkens nye status.


 3. Nyere argument som støtter omformingen av historie til vitenskap har blitt fremmet av Peter Turchin i en artikkel ved tittelen Arise Cliodynamics (Begynnelsen på en kleiodynamikk) i tidsskriftet Nature.


 4. Offentlig administrasjon er et akademisk fag i skjæringspunktet mellom statsvitenskap og jus (og også med berøringspunkter til andre samfunnsvitenskaper), som fokuserer på omformingen av politikk til praksis.

Omformingsstadier i en setning

Omformingsstadier er en bøyningsform av omforming, nedenfor finner du eksempelsetninger for omformingsstadier.


 1. Borgen har vært gjennom flere bygge- og omformingsstadier i løpet av de kanskje 800 år den har eksistert.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ omformet omformulerte ››

Generell informasjon om "omforming" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet omforming som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "omforming" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "omforming".