Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for ofre

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet ofre, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke ofre i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "ofre".

Ofre i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet ofre i en setning.


 1. I dette bildet var alle ofre anti-fascister.


 2. Antallet ofre er blitt nedjustert med årene.


 3. Antall ofre regnes i millioner og økonomien led.


 4. Ved å ofre mennesker holdes disse gudene i sjakk.


 5. Dere har gjort deres beste for å ofre denne hæren.


 6. Litauens jødiske innbyggere var Holocausts første ofre.


 7. Atrevs svor en ed om å ofre sitt beste lam til Artemis.


 8. I Paris ble Gaspard de Coligny ble ett av de første ofre.


 9. Mer enn 30 000 mennesker kan ha blitt ofre for epidemien.


 10. Totalt 156 personer ble ofre for denne hendelsen i Berlin.


 11. Hun lovte å ofre til Zevs hvis Thesevs lyktes i å fange oksen.


 12. En av prestenes oppgaver var å ofre dyr, og okser var offerdyr.


 13. Hans folk skal ha sjikanert ofre og borgerrettighetsforkjempere.


 14. Totalt var det et sted mellom 1,7 og 2 millioner ofre for slaget.


 15. Gunnar Jansons Nasjonalmonumentet for krigens ofre 1940-45, 1970.


 16. Han søkte permisjon fra 1901 for å ofre seg for litterære sysler.


 17. Nøkken kan bruke vakker sang og musikk for å trollbinde sine ofre.


 18. I stedet pleier svart å ofre bonden med 5...Sa5, 5...b5 eller 5...Sd4.


 19. Ingen var trygge, og en rekke personer ble ofre for kurfyrstens paranoia.


 20. Hodeskallen er satt sammen av nakne kvinner, og viser til Buffalo Bills ofre.


 21. Det er stor mulighet for at det var flere sivile ofre som ikke ble rapportert.


 22. Da Ibrahim på denne måten beviste sin lydighet, slapp han likevel å ofre sønnen.


 23. En annen effekt var at den nærmest delte nasjonen i to grupper; spioner og ofre.


 24. Den eneste måten å blidgjøre Artemis på, var å ofre Agamemnons datter Ifigeneia.


 25. Ferencz har arbeidet for et system for erstatning til ofre for krigsforbrytelser.


 26. Det jordskjelvet som siden 1899 har krevd flest ofre, var jordskjelvet i Tangshan.


 27. Abraham ble bedt om å dra til landet Moria og ofre sin sønn Isak som et brennoffer.


 28. Det er vanlig at ofre for seksuelle overgrep utvikler posttraumatisk stresslidelse.


 29. Anslagene i boken er forholdsvis moderate; andre har ment tallet på ofre var høyere.


 30. De østlige baskiske dialektene (aquitansk) ble tidlig ofre for de romanske språkene.


 31. Dette har gjort at det har vær et mindre fokus på at de er ofre for et rettsoppgjør.


 32. Gjerningspersoner retter seg ofte mot ofre som de vet sannsynligvis ikke blir trodd.


 33. Den ungarske staten har fokusert på å yte erstatninger til ofre for kommunistregimet.


 34. Truman forsvarte senere denne praksisen med å si, at ved å ofre litt, sikret han mye.


 35. Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.


 36. Han ble senere vekket til livet og transportert til jorden med alle andre av Freezas ofre.


 37. Med fast ansettelse som lærere, kunne de ikke ofre seg helt for egen kunstnerisk produksjon.


 38. En annen mesoamerikansk legende skildrer Nanahuatzins ofre under skapelsen av den femte sol.


 39. Vitnesbyrden til kvinnelige ofre og kvinner generelt ble derfor tillagt ingen juridisk verdi.


 40. Valens verk er inspirert av den romerske statuen Døende galler og tilegnet krigens unge ofre.


 41. Det antas at antall rapporterte ofre vil stige når kommunikasjonen til alle øyer er reetablert.


 42. Også spillerne er ofre for denne gjennomgangen, og det stilles krav til dem på det private plan.


 43. Antikkens spartanere pleide å ofre til henne som den ene av deres skytsgudinner før de dro i krig.


 44. De holder seg stort sett på bakken, men flyr av og til overraskende mot ofre og angriper med bitt.


 45. Neros bidrag til redningsarbeidet var å delta personlig i letingen og bergingen av ofre fra brannen.


 46. Bestemte ritualer ble holdt i dagliglivet, eksempelvis som å ofre et hvitt dyr over et opphøyd alter.


 47. I tillegg ble det ikke holdt noen oversikt over homofile ofre fra Holocaust, slik som andre ofre fikk.


 48. Holocaust var på 1950-tallet ikke et eget tema og jødene ble ikke nevnt som en særskilt kategori ofre.


 49. Ribbentrop gjentok til stadighet at vestmaktene ville ofre Polen, samtidig fortsatte de å støtte Polen.


 50. Bob Kipple lagde skalaen for at utenforstående bedre skulle forstå hvilken smerte CH påfører sine ofre.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ ofra ofrene ››

Generell informasjon om "ofre" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet ofre som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "ofre" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "ofre".