Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for ny

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet ny, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke ny i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "ny".

Ny i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet ny i en setning.


 1. I en ny avstemning den 21.


 2. I en ny utgraving etter 2.


 3. Levert ny til ØSD i Horten.


 4. En ny skole ble bygd i 1899.


 5. En ny kongelig resolusjon 4.


 6. En ny tredjeplass ble det 6.


 7. Styrt av en ny grunnlov...).


 8. Levert ny til Entreprenør M.


 9. En ny skole ble bygd i 1892.


 10. Livet hans tok nå en ny kurs.


 11. I 2001 var det på ny ikke noe nasjonalt mesterskap.


 12. Samtidig kommer en ny ung ansatt til sykehuset, Dr.


 13. I 1745 ble Maximilian Joseph (1727–1777) ny rektor.


 14. Der bygde de en ny by kalt Lykoreia, ovenfor Delfi.


 15. Newman var klar for en ny utfordring og tok jobben.


 16. Byggetiden for én pilar var omtrent 1,5 år; hver tredje uke begynte man på en ny.


 17. Dette gjorde de mens de så etter en ny TV-kanal som ville sende programmet deres.


 18. I 1950-årene startet diskusjonen om å bygge en ny lufthavn mellom Bodø og Tromsø.


 19. Etterforskningen tar en ny dramatisk vending når en av pasientene begår selvmord.


 20. Han scoret 15 mål for klubben i 2014-sesongen og satte med det en ny klubbrekord.


 21. Fe-Si var et nytt produkt som solgte godt, og sommeren 1963 ble det satt i gang enda en ny Fe-Si ovn.


 22. Bystyret i København ble omorganisert med en ny overpresident, den tidligere amtmannen i Tønder, U.A.


 23. Større partikler filtreres vekk og føres tilbake til vommen, der de gjennomgår en ny gjæringsprosess.


 24. Han spilte i Reading fram til sesongslutt 2009, da han var en av flere som ikke ville få ny kontrakt.


 25. Hilde Brørby Fivelsdal blei enstemmig gjenvalgt som ordfører, og Lars Magnussen blei ny varaordfører.


 26. På 200 meter satte han ny nasjonal rekord, med 20,34, og ble kvalifisert til sommer-OL 2012 i London.


 27. Denne tanken måtte forlates etter som ny marineteknologi gjorde det mulig å angripe alle kystområder.


 28. Siden Boeing ikke hadde noen fabrikkhall stor nok til det nye flyet, valgte de å bygge en ny fabrikk.


 29. Berninis første prosjekt som arkitekt var å utforme en ny fasade til kirken Santa Bibiana øst i Roma.


 30. Dette brevet var signert med et stort overdrevet kryss-sirkel-symbol og en ny score: = 13, SFPD = 0.


 31. I 1994 kom Reform94, med ny organisering og nye undervisningsplaner for den videregående opplæringen.


 32. En utvikling av det interne selvstyret har pågått i lengre tid, og en ny forfatning trådte i kraft 1.


 33. Forsvarsminister James Forrestal pekte på hvordan USA var avhengig av saudiarabisk olje i en ny krig.


 34. Da det ble holdt ny folkeavstemning om Maastricht-traktaten i 1993, viste den flertall for traktaten.


 35. Allerede i 1933, mens han ennå var student, vant han konkurransen om ny logo for Norges Rederforbund.


 36. Han satt på Stortinget for Vestfold i perioden 1997–2001 og ble på ny valgt inn i 2005 med gjenvalg i 2009, 2013 og 2017.


 37. Karrierens tredje lengste kast var ny mesterskapsrekord, ny årsbeste i verden, og gav Thorkildsen hans sjette kongepokal.


 38. Erfaringene gjorde at man bygde opp en helt ny angrepsstrategi, samtidig som man sendte store forsterkninger til fronten.


 39. Gattuso ønsket ikke å signere ny kontrakt med Milan i 2012, og ga seg i klubben etter 13 års tjeneste for Milano-klubben.


 40. Mot slutten av krigen ble en helt ny klasse kjøretøyer utviklet for infanteriet, kalt pansrede personellkjøretøyer (PPK).


 41. Det var en ny og strengere fortolkning av de rituelle reglene for klosterlivet som lå til grunn for denne forestillingen.


 42. Etter Erhards avgang i 1966 ble Kurt Georg Kiesinger valgt til ny kansler i en storkoalisjon bestående av CDU/CSU og SPD.


 43. I 1970-årene fullførte Cohen en ny roman som ble antatt av forlaget, men Cohen trakk den tilbake da korrekturen var klar.


 44. Denne ble kvalitetssikret i 2008, med anbefaling om å bygge en veitunnel i stedet for en ny jernbanetunnel under Ulriken.


 45. Motörhead hadde allerede gitt ut de fleste låtene i ny innspilling på det som faktisk ble deres debut Motörhead fra 1977.


 46. Mens borgerne jublet over at godseierne ble satt på plass, var regjeringen imidlertid slått inn på en ny kurs med lovgivning til fordel for de innflytelsesrike godseierne.


 47. På bakgrunn av dette har Stilicho i ettertid fått mye kritikk for å yppe til ny strid med Konstantinopel og samtidig overse en alvorlig trussel mot de vestlige provinsene.


 48. Under Karl III Johan ble den opprinnelige kongelosjen revet og det ble satt inn en ny etter tegninger av byggmester Jacob Edvard Flintoe, bror av maleren Johannes Flintoe.


 49. Weimarklassisismen var en kulturell og litterær bevegelse i byen Weimar som søkte å etablere en ny humanisme ved å sammenføye romantiske, klassiske og opplysningens ideer.


 50. I 1885 publiserte Gilles de la Tourette en redegjørelse om ni pasienter, Étude d'une affliction nerveuse, der han konkluderte med at en ny sykdomskategori burde defineres.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Fristaten_Preussen, https://no.wikipedia.org/wiki/Det_store_palasset_i_Istanbul, https://no.wikipedia.org/wiki/Lommedalsbanen, https://no.wikipedia.org/wiki/Spetalen_skole_(Tjølling), https://no.wikipedia.org/wiki/Flyvåpnenes_Felleskommando, https://no.wikipedia.org/wiki/Daiki_Itō, https://no.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Episode_III:_Sithene_tar_hevn, https://no.wikipedia.org/wiki/Prestbyen_skole, https://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Wergeland, https://no.wikipedia.org/wiki/Australsk_fotball_på_Nauru, https://no.wikipedia.org/wiki/Enfermeras, https://no.wikipedia.org/wiki/Illuminatus-ordenen, https://no.wikipedia.org/wiki/Parnassos, https://no.wikipedia.org/wiki/Sydney_Newman, https://no.wikipedia.org/wiki/Oosterscheldekering, https://no.wikipedia.org/wiki/Total_Nonstop_Action_Wrestling, https://no.wikipedia.org/wiki/Narvik_lufthavn,_Framnes, https://no.wikipedia.org/wiki/TV-produksjoner_med_Adam_Dalgliesh, https://no.wikipedia.org/wiki/Christian_Gytkjær, https://no.wikipedia.org/wiki/Svelgen, https://no.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_(1660–1814), https://no.wikipedia.org/wiki/Drøvtyggere, https://no.wikipedia.org/wiki/Leroy_Lita, https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunestyre-_og_fylkestingsvalget_2011_i_Oppland, https://no.wikipedia.org/wiki/Álex_Quiñónez, https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_forsvarshistorie, https://no.wikipedia.org/wiki/Boeing_747, https://no.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Lorenzo_Bernini, https://no.wikipedia.org/wiki/Zodiac-morderen, https://no.wikipedia.org/wiki/Husmorskole, https://no.wikipedia.org/wiki/Falklandsøyenes_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_europeiske_union, https://no.wikipedia.org/wiki/Arne_E._Holm, https://no.wikipedia.org/wiki/Dag_Terje_Andersen, https://no.wikipedia.org/wiki/Andreas_Thorkildsen, https://no.wikipedia.org/wiki/Vinterkrigen, https://no.wikipedia.org/wiki/Gennaro_Gattuso, https://no.wikipedia.org/wiki/Infanteri, https://no.wikipedia.org/wiki/Høymiddelalderen, https://no.wikipedia.org/wiki/Willy_Brandt, https://no.wikipedia.org/wiki/Leonard_Cohen, https://no.wikipedia.org/wiki/Ulrikstunnelen, https://no.wikipedia.org/wiki/On_Parole, https://no.wikipedia.org/wiki/Stilicho, https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo_domkirke, https://no.wikipedia.org/wiki/Filosofi_på_1700-tallet, https://no.wikipedia.org/wiki/Tourettes_syndrom

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ nuværende nya ››

Generell informasjon om "ny" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet ny som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "ny" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "ny".