Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for nordpolen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet nordpolen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke nordpolen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "nordpolen". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av nordpolen kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: nordpolens. Hvis du klikker på bøyningen av nordpolen som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Nordpolen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet nordpolen i en setning.


 1. Frigjøringen av metan vil da skje ved nordpolen.


 2. Ifølge dette koordinatsystemet var det nordpolen som var i sollyset i 1986.


 3. Vinkelmomentet har en retning mot klokken, sett fra den ekliptiske nordpolen.


 4. I lederen som samtidig befinner seg under nordpolen, vil den ha motsatt retning.


 5. I 1827 gjorde Parry og James Clark Ross et forsøk på å nå den geografiske nordpolen.


 6. Den første virvelen på Venus ble oppdaget på nordpolen av Pioneer Venus-prosjektet i 1978.


 7. Fra ekvator mot nordpolen er det tre store sirkulasjonsceller, og tilsvarende fra ekvator mot sørpolen.


 8. Etter hvert som Neptun sakte beveger seg mot den andre siden av solen, vil sørpolen bli mørklagt og nordpolen opplyst.


 9. Under ekspedisjonen utførte mannskapet blant annet flere målinger for bestemmelse av posisjonen til den magnetiske nordpolen.


 10. Fra 2011 til 2015 gikk romsonden MESSENGER i bane rundt Merkur, den kartla resten av overflaten og oppdaget bla is på nordpolen.


 11. Under forrige nordlige solverv i 1944, viste Uranus forhøyede nivåer av lysstyrke, og dette antyder at nordpolen ikke alltid har vært like svak.


 12. Hver av de rette sidene på det heksagonale skymønsteret på nordpolen er omtrent 13 800 km lange, noe som gjør de lengre enn diameteren på jorden.


 13. Definisjonen sier at nordpolen skal være polområdet som peker over det uforanderlige planet til solsystemet (bort fra solen), uansett hvilken retning planeten går rundt.


 14. Når dette dreies rundt, vil ankerviklingens to ledere skjære kraftlinjene som går fra nordpolen inn i ankeret og fra ankeret inn i sydpolen, og det induseres en spenning.

Nordpolens i en setning

Nordpolens er en bøyningsform av nordpolen, nedenfor finner du eksempelsetninger for nordpolens.


 1. Utenfor nordkysten ligger øya Oodaaq, som har nordpolens nærmeste fastlandspunkt, i en avstand av 705 km.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ nordpol nordpolsferd ››

Generell informasjon om "nordpolen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet nordpolen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "nordpolen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "nordpolen".