Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for nominelt

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet nominelt, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke nominelt i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "nominelt".

Nominelt i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet nominelt i en setning.


 1. Ministerrådet var nominelt sett Sovjetunionens regjering.


 2. Omtrent tre prosent av de nominelt kristne går regelmessig i kirken.


 3. Serbia og Romania var nominelt under dem, men i praksis var de selvstyrte.


 4. Tre partier, PS, Partido MAN og KdNT, ønsker nominelt selvstendighet for Curaçao.


 5. Bare Mongolia forble nominelt uavhengig, selv om den var en sovjetisk satellittstat.


 6. Den andre var nominelt republikansk, men var faktisk eksklusivt oligarkisk og nederlandsk.


 7. Den første nominelt komplette utgaven av Rabanus Maurus' verker var utgaven til Colvener (Köln, 6 bind.


 8. På denne måten ville en kontrakt som nominelt kostet 100 gyldener, i realiteten bare koste en investor 3½ gylden.


 9. Lignende bestrebelser fantes i Ungarn, hvor Horthy regjerte som riksforstander og hvor Otto nominelt var konge til 1946.


 10. Politiske endringer i utlandet og militære seire hjemme tillot regjeringen å gå over fra en nominell kommunistisk stat til en nominelt demokratisk.


 11. Senere samme år sluttet han seg sammen med sin nevø kardinal-infante Ferdinand og ble nominelt ansvarlig for erobringen av Donauwörth og Regensburg.


 12. Statsminister Sprigg som nominelt var leder for de progressive, forsøkte å fastholde sin stilling høsten 1902 ved å sikre Bond–partiets støtte i parlamentet.


 13. Gjennom hele kongedømmets historie var Sudan, da Anglo-Egyptisk Sudan, formelt forent med Egypt, men det egyptiske styret der var for det meste nominelt siden britene også i Sudan var den dominerende makta.


 14. De representerte da den såkalte Slovakiske republikken, som var en nominelt selvstendig etablert i 1939 ved deling av Tsjekkoslovakia, og som under andre verdenskrig fungerte som en tysk satellittstat frem til 1945.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen, https://no.wikipedia.org/wiki/Danmark, https://no.wikipedia.org/wiki/Europas_historie_1789–1914, https://no.wikipedia.org/wiki/Curaçao, https://no.wikipedia.org/wiki/Sentral-Asias_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Kappkolonien, https://no.wikipedia.org/wiki/Rabanus_Maurus, https://no.wikipedia.org/wiki/Tulipankrakket, https://no.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Habsburg, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_angolanske_borgerkrigen, https://no.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_III_av_Det_tysk-romerske_rike, https://no.wikipedia.org/wiki/Kongedømmet_Egypt, https://no.wikipedia.org/wiki/Slovakias_herrelandslag_i_ishockey

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ nominelle nominere ››

Generell informasjon om "nominelt" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet nominelt som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "nominelt" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "nominelt".