Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for nominelle

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet nominelle, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke nominelle i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "nominelle".

Nominelle i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet nominelle i en setning.


 1. I så fall var det redusert til ca 2/3 av den nominelle styrken.


 2. Dette målet kalles varens nominelle volum respektive nominelle vekt.


 3. Det nominelle oppdraget med kartleggingen var opprinnelig et terrestrisk år.


 4. Ifølge det nominelle bruttonasjonalproduktet, er nasjonens økonomi estimert til å være den 39.


 5. For fyr der den nominelle lysvidden er større enn den geografiske, blir den geografiske oppgitt.


 6. Den tynne koronaen strekker seg over to planetraider fra den nominelle overflaten ved 1 bar trykk.


 7. Byens nominelle sentrum er ved Charing Cross, like ved Trafalgar Square, på omkring 51°30′29″N, 00°07′29″W.


 8. Samme år var hovedmaskinen en compound dampmaskin med oppgitt ytelse 19 nominelle hestekrefter og arbeidstrykk 130 psi.


 9. Det nominelle overhodet for Terra Mariana, samt byen Riga, var erkebiskopen av Riga, som øverst i det geistlige hierarki.


 10. For de fleste fyr er det den geografiske lysvidden som er oppgitt på kart og i fyrlister, mens for fyrlykter og lanterner er det den nominelle som oppgis.


 11. Miklós Horthy ble landets riksforstander (fungerende statsoverhode) i det nominelle kongedømmet etter at han ledet nedkjempingen av kommunistene under Béla Kun.


 12. I 2006 var Beijings nominelle GDP på 772,03 milliarder RMB (om lag 97 milliarder amerikanske dollar), noe som representerte en vekst i forhold til året før på 12 prosent.


 13. Danmarks statsgjeld er den nominelle verdi av den danske stats innenlandske og utenlandske gjeld fratrukket dens innestående i Danmarks Nationalbank (sentralbanken) og aktiva i tre statlige fond.


 14. Via avtalene som ble gjort i Babylon av diadokene ble han selv gjort til satrap (guvernør) av Egypt under de nominelle kongene Filip III Arrhidaios (Aleksanders noe tilbakestående halvbror) og spedbarnet Aleksander IV.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Brannen_i_Chicago_1871, https://no.wikipedia.org/wiki/℮, https://no.wikipedia.org/wiki/Merkur, https://no.wikipedia.org/wiki/Israel, https://no.wikipedia.org/wiki/Fyr, https://no.wikipedia.org/wiki/Uranus, https://no.wikipedia.org/wiki/London, https://no.wikipedia.org/wiki/MS_«Ørnen»_(1902), https://no.wikipedia.org/wiki/Terra_Mariana, https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Ungarn, https://no.wikipedia.org/wiki/Beijing, https://no.wikipedia.org/wiki/Danmarks_statsgjeld, https://no.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_I_Soter

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ nominell nominelt ››

Generell informasjon om "nominelle" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet nominelle som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "nominelle" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "nominelle".