Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for nominell

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet nominell, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke nominell i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "nominell".

Nominell i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet nominell i en setning.


 1. Dette kan en kalle for korrigert nominell lysvidde.


 2. Jemens status som flerpartistat er mer nominell enn reell.


 3. Etter den nåværende kommuneloven er dette en rent nominell status.


 4. For svært små eiendommer kunne dette erstattes med en nominell sum.


 5. Dette har ifølge prosjektets hjemmeside 32 turbiner med en nominell ytelse hver på 710 MW.


 6. Dermed går en direkte til diagrammet for å finne korrigert nominell lysvidde når sikten er 1 km.


 7. Tomgangstesten utføres ved at sekundærsiden er åpen og nominell spenning påtrykkes på primærsiden.


 8. Legg også merke til at om sikten er usedvanlig god, vil lysvidden være lengre enn nominell lysvidde.


 9. Så går en videre til diagrammet for å korrigere nominell lysvidden med hensyn på meteorologiske forhold.


 10. Magnetiseringsstrømmen (samme som tomgangsstrømmen) som nå måles er bare noen få prosent av nominell strøm.


 11. Virkningsgraden for en flerstrålet peltonturbin kan være over 90 % i intervallet fra 25 til 150 % av nominell effekt.


 12. Ved angivelse av høyeste nominell strømføringsevne for en leder vil denne verdien være avhengig av det omgivende miljø.


 13. Overskridelse av en gjenstands tillatte avvik fra en nominell størrelse, der avviket vil føre til mekanisk sammenbrudd.


 14. Det østromerske senatet var en nominell arvtager av Det romerske senatet, som ble etablert på 300-tallet av Konstantin den store.


 15. En mer fullstendig kode kan være 22-6 × 19-FC-1770-B-sZ, for et ståltau med 22 mm nominell diameter, med bruddspenning på 1770 MPa.


 16. Denne hadde en nominell strømstyrke på 1400 A, en spenning på 50 V, frekvens på 40 Hz ved en hastighet på 150 r/min og ytelse 300 hk (220 kW).


 17. Politiske endringer i utlandet og militære seire hjemme tillot regjeringen å gå over fra en nominell kommunistisk stat til en nominelt demokratisk.


 18. Hans tilknytting til afrikansk animisme samtidig som han tilkjente seg islam har ført til at enkelte forfattere har kalt ham en utvendig eller nominell muslim.


 19. Kortslutningstesten utføres ved at sekundærsidens terminaler kortsluttes og det påtrykkes en spenning på primærsiden slik at nominell strøm går gjennom viklingene.


 20. Ordet monark (latin: monarcha) kommer fra det greske μόναρχος (fra μόνος, én/enkeltstående, og ἀρχός, leder, hersker, sjef) som refererte til en enkelt, i det minste nominell absolutt hersker.


 21. Ettersom nominell effekt øker blir transformatorene ofte kjølt ved forsert luftkjøling, forsert oljekjøling (oljepumpe), vannavkjøling (oljepumpe og varmeveksler), eller kombinasjoner av disse.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Fyr, https://no.wikipedia.org/wiki/Jemen, https://no.wikipedia.org/wiki/Finlands_kommuner, https://no.wikipedia.org/wiki/Lord_of_the_Manor, https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraftverk, https://no.wikipedia.org/wiki/Transformator, https://no.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_isolator, https://no.wikipedia.org/wiki/Intoleranse, https://no.wikipedia.org/wiki/Det_østromerske_senatet, https://no.wikipedia.org/wiki/Ståltau, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_internasjonale_elektrotekniske_utstillingen_i_1891, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_angolanske_borgerkrigen, https://no.wikipedia.org/wiki/Sonni_Ali, https://no.wikipedia.org/wiki/Monarki

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ nominativ nominelle ››

Generell informasjon om "nominell" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet nominell som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "nominell" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "nominell".