Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for nærområde

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet nærområde, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke nærområde i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "nærområde". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av nærområde kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: nærområder og nærområdet. Hvis du klikker på bøyningen av nærområde som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Nærområde i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet nærområde i en setning.


 1. Dette var jo unionens nærområde.


 2. I Longyearbyens nærområde finnes det svalbardrein, svalbardrype og fjellrev.


 3. Fra en samisk synsvinkel er disse stedene uansett deler av samme nærområde, og innenfor trekkrutene til én sijte.

Nærområder i en setning

Nærområder er en bøyningsform av nærområde, nedenfor finner du eksempelsetninger for nærområder.


 1. Enkelt sagt har godset i sin tid eid alt av sine nærområder i Fosen som ikke var kirkegods.


 2. Da Haukeliekspressen ble startet var mange norske busselskaper i sving med å starte ekspressbussruter i sine nærområder.


 3. Av utenrikspolitiske og miljømessige hensyn ble lokalstyrets virkeområde avgrenset til å være Longyearbyen arealplanområde, som omfatter bosetningen med nærområder.

Nærområdet i en setning

Nærområdet er en bøyningsform av nærområde, nedenfor finner du eksempelsetninger for nærområdet.


 1. Bedriften ble etablert i 1921 som et resultat av rik tilgang på råstoff i nærområdet.


 2. Kirken var en Y-kirke, bygget i laftet tømmer hentet i nærområdet, og lå i retning øst-vest.


 3. Fiskerne i Viknaværene kom både fra nærområdet og fra tilgrensende områder som Møre og Nordland.


 4. På tross av dette så har planene for det nye sentret vekket sterk motstand, spesielt fra grunneiere og beboende i nærområdet.


 5. Selve monumentet eies og forvaltes av English Heritage, mens nærområdet eies av National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty.


 6. Tekst- og musikkmessig gikk de inn i en visetradisjon ledet av Salhuskvintetten og Ivar Medaas med sanger på strilamål om tematikk fra nærområdet.


 7. De planla, i tillegg til boligområder, næringsindustri på området slik at flatåsingene kunne jobbe i nærområdet, noe som fortsatt finnes på Flatåsen.


 8. Arten er i prinsippet standfugl, men ungfugler vil normalt forlate nærområdet på sensommeren eller tidlig på høstparten, selv om de sjeldent drar særlig lang vekk.


 9. Mens mange jøder håpet at drapsraidene var over, ante dikteren Abba Kovner i den sionistiske ungdomsbevegelsen at drapene i nærområdet var del av et større, systematisk utryddelsesprogram.


 10. Musikkskolens undervisning skulle være desentralisert, så elevene i størst mulig grad kunne få undervisning i nærområdet, oftest i grunnskolens lokaler, og det var avgjørende med dyktige instruktører.


 11. Etter at kampene var slutt forble Sea King-helikoptrene utstasjonert i området for å hjelpe til å flytte flyktninger ut av konfliktområdet og til flyktningleirene, samt å fly personer fra nærområdet til sine hjemsteder.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ nærmiljøet nærområdene ››

Generell informasjon om "nærområde" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet nærområde som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "nærområde" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "nærområde".