Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for minibusser

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet minibusser, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke minibusser i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "minibusser".

Minibusser i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet minibusser i en setning.


  1. Det fins motorsykler og minibusser på atollene.


  2. Av disse var 8440 privatbiler, 440 minibusser, 204 motorsykler, og 181 traktorer.


  3. Det meste av offentlig transport innad i byen foregår med minibusser kalt dalla dallaer.


  4. Den viktigste formen for kollektivtransport er minibusser, som står for mer enn halvparten av all passasjerkapasitet.


  5. Det ble også anskaffet en flåte på tusenvis av busser, minibusser og biler for å transportere tilskuere, funksjonærer og utøvere mellom arenaene.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ minibank minidatamaskinen ››

Generell informasjon om "minibusser" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet minibusser som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "minibusser" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "minibusser".