Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for midd

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet midd, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke midd i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "midd".

Midd i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet midd i en setning.


  1. Mange midd overvintrer sammen med dronninga.


  2. De er rovdyr som har spesialisert seg på midd.


  3. Slik vil stort sett de fleste bol bli infiserte av midd.


  4. De fleste lever sannsynligvis av midd og andre små leddyr.


  5. Om våren kan man ofte se dronninger som er helt besatt av midd.


  6. Perlebillene er rovdyr som stort sett lever av midd, spesielt pansermidd (Oribatida).


  7. Rundt 20 arter av nematoder, 9 arter av midd og flere sneglearter angriper også kaffeavlinger.


  8. Avføring fra midd kan i perioder finnes i husstøvet, og dette kan framkalle allergiske reaksjoner hos mennesker.


  9. Solbærgallmidd (Cecidophyopsis ribis) er en liten midd (edderkoppdyr), og tilhører familiegruppen bjørkegallmidder (Eriophyidae) i gruppen galledannende gallmidder.


  10. Av virvelløse landdyr og ferskvannsdyr er det registrert en flueart, 18 arter midd, 14 rundormer, ni arter spretthaler, fem arter hjuldyr, tre arter bjørnedyr, tre arter krepsdyr og en art bukhårsdyr.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Humler, https://no.wikipedia.org/wiki/Euthiconus, https://no.wikipedia.org/wiki/Tyrus_(bille), https://no.wikipedia.org/wiki/Kaffe, https://no.wikipedia.org/wiki/Husstøv, https://no.wikipedia.org/wiki/Solbærgallmidd, https://no.wikipedia.org/wiki/Deceptionøya

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ microphylla middag ››

Generell informasjon om "midd" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet midd som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "midd" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "midd".