Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for medarbeider

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet medarbeider, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke medarbeider i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "medarbeider". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av medarbeider kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: medarbeiderbegeistring, medarbeiderne, medarbeiderskap og medarbeiderutvikling. Hvis du klikker på bøyningen av medarbeider som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Medarbeider i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet medarbeider i en setning.


 1. Odvar Solberg var også medarbeider.


 2. Blant Grimmeks medarbeider var Rainer G.


 3. Hun var en nyttig medarbeider i Organisasjonen.


 4. En av de tre, hans medarbeider fra Vidar-perioden, P.A.


 5. Doliwo-Dobrowolski (med lys dress) og medarbeider i AEG.


 6. Han var også en flittig medarbeider i flere tidskrifter.


 7. Senere ble hun en nær og viktig medarbeider til Jens Chr.


 8. Ole Homb var tjenestemann i Stapo og Knut Røds medarbeider.


 9. Senere var han medarbeider i Arbeider-Avisen etter fusjonen.


 10. Hun hadde idé, regi og animasjon og Carl Koch var medarbeider.


 11. Hun var også hans nære medarbeider og medpastor i Karismakirken.


 12. Han var i tillegg Jens Seidelins medarbeider under oppføringen av Gamle Logen.


 13. I NRK var han programleder for TenMag og Flimra samt redaksjonell medarbeider.


 14. I selskap med sin trofaste medarbeider Johann Spurzheim forlot Gall i 1805 Wien.


 15. Han var siden 1990 permanet medarbeider av litteraturmagasinet România literară.


 16. Eit Vikeblad aat det norske Folket høsten 1877, ble Mortensson fast medarbeider.


 17. Bydelen er oppkalt etter en nær medarbeider av tsar Peter den store, Franz Lefort.


 18. Fra 1572 var han Vilhelm I av Oraniens nærmeste medarbeider i striden mot spanjolene.


 19. I mellomtiden blir Dolarhyde forelsket i en blind medarbeider, ved navn Reba McClane.


 20. På vårparten i 1960 døde Ragna som hadde vært en hengiven støttespiller og medarbeider.


 21. Senere var hun museumsarbeider i Risskov og medarbeider i litteraturtidsskriftetVinduet.


 22. Durkheims medarbeider, Marcel Mauss, lot i årene 1925–27 utgi en ny serie av tidsskriftet.


 23. En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.


 24. Men med tiden kom allikevel hans medarbeider Karl Hermann Frank til å være den reelle herskeren.


 25. Et konkret driftsøkonomisk faktum var at hver medarbeider årlig produserte 1,2 millioner liter suppe.


 26. Det uttrykkes full tillit til fengselslederen, og hun beskrives som en dyktig og betrodd medarbeider.


 27. Senere ble det avslørt at Brandts nærmeste medarbeider var DDR-spion, og Brandt måtte gå av i vanære.


 28. I 1967 begynte han i Arbeiderbladet som journalist og faglig medarbeider, senere politisk medarbeider.


 29. Destruktiv ledelse kan også bli brukt som en hevn mot en medarbeider som lederen definerer som vanskelig.


 30. Blant de ca 15 personer som møtte, var også Andreas Apelt, som senere skulle bli en nær medarbeider av henne.


 31. Den enkelte medarbeider skal føle seg betydningsfull og respektert, hensynet til enkeltmenneske står sentralt.


 32. Himmler ga Heydrich en ny sjanse etter den avbrutte offiserskarrieren og sikret seg slik en lojal medarbeider.


 33. Heydrich overlot ofte til sin medarbeider Eichmann å skrive brev for seg hvorpå han bare godkjente og signerte.


 34. Et eksempel på dette var da Miyamotos medarbeider Takashi Tezuka fikk en idé om å inkludere sin kone i spillet.


 35. Vel hjemme støter han imidlertid på nye problemer når hans nære medarbeider Vito blir avslørt som homoseksuell.


 36. Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet.


 37. Her fikk de bedre lokaler og utstyr, og Meitner fikk for første gang en fast jobb som vitenskapelig medarbeider.


 38. Franz Stangl var en nær medarbeider, og Stangl skal ha beundret Globocnik som på sin side stolte helt på Stangl.


 39. I 1990 ble hun med i Greenpeace Norge som frivillig medarbeider med oppgaver innen aksjoner og informasjonsarbeid.


 40. Asbjørn Dyrendal har vært aktiv medarbeider i tidsskriftet Skepsis og har vært redaktør for nettstedet skepsis.no.


 41. Etter hjemkomsten i Norge i 1903 var han medarbeider hos Eilif Peterssen ved dekoreringen av Ullern kirke 1908–09.


 42. Senere ble han en flittig medarbeider i magasinet Western, der han skrev både hovedfortellinger og kortere artikler.


 43. Hun rådet bestyrelsen til å ansette hennes elev og medarbeider Ulrikke Greve som ny bestyrer, en anbefaling de fulgte.


 44. Regjeringen Willoch argumenterte med at Treholt hadde gjort mest skade før 1981 blant annet som Jens Evensens medarbeider.


 45. I 1925 flyttet hun med Bauhaus til Dessau, og fortsatte å arbeide der, i første omgang som student, senere som medarbeider.


 46. Ved et stort rådsmøte i Nottingham ble skjebnen til Johan og hans medarbeider, Hugh av Nonant, biskop av Coventry, avgjort.


 47. Bokens tredje del inneholder råd om hvordan man kan komme pseudoarbeidet til livs, som medarbeider, som leder og som samfunn.


 48. I en tale presenterte hun seg som tidligere pressetalskvinne for Demokratischer Aufbruch og medarbeider av Lothar de Maizière.


 49. Bruce deltar på en fest, hvor Grace oppdager at han kysser en medarbeider, Susan Ortega, etter at hun flørter kraftig med ham.


 50. Fire år senere kjøpte British European Airways (BEA) en 25 % minoritetssndel i JerseyAirlines og gjorde det til en medarbeider.

Medarbeiderbegeistring i en setning

Medarbeiderbegeistring er en bøyningsform av medarbeider, nedenfor finner du eksempelsetninger for medarbeiderbegeistring.


 1. Melhus har holdt over 1.000 foredrag om betydningen av medarbeiderbegeistring, begeistringsledelse og positive bedriftskulturer.

Medarbeiderne i en setning

Medarbeiderne er en bøyningsform av medarbeider, nedenfor finner du eksempelsetninger for medarbeiderne.


 1. Reiniger og medarbeiderne sørget da for å leie et lokale, Volksbühne, for å få vist den offentlig.


 2. Denne lederstilen vil i mange situasjoner stå i sterk kontrast til det å ivareta medarbeiderne og organisasjonens behov.


 3. Blant de mest kjente medarbeiderne var dikteren Rudolf Nilsen, som offentliggjorde noen av sine første dikt gjennom avisen.


 4. I sin rapport om arbeidet under krigen ga Jens Christian Hauge en svært god attest til Kaka, som Kai Holst ble kalt, og fremhevet ham spesielt blant medarbeiderne.


 5. Reiniger og medarbeiderne eksperimenterte også, med silhuettfigurene, bakgrunnen og animasjonsutstyret, men når det gjaldt tema i filmene, var hun ikke særlig eksperimentell.


 6. Lozowick påpeker at medarbeiderne i Eichmanns avdeling forsøkte å brenne dokumentene eller på andre måter slette spor etter sin medvirkning til noe de forsto var en forbrytelse.


 7. Diskuterte skipsrederen saker med noen av sine medarbeidere, var det vanligvis ikke for å høre deres meninger; det ble gitt lite rom for eventuelle motforestillinger fra medarbeiderne.

Medarbeiderskap i en setning

Medarbeiderskap er en bøyningsform av medarbeider, nedenfor finner du eksempelsetninger for medarbeiderskap.


 1. Ved Puseys medarbeiderskap forandret traktatene karakter, ble grundigere, utførligere og mer tungtveiende.

Medarbeiderutvikling i en setning

Medarbeiderutvikling er en bøyningsform av medarbeider, nedenfor finner du eksempelsetninger for medarbeiderutvikling.


 1. Innen HRM ligger blant annet resultatvurdering, opplæring, lønn og godtgjørelse, støttende HR-praksis, og investering i medarbeiderutvikling.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ medansvar medarbeidere ››

Generell informasjon om "medarbeider" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet medarbeider som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "medarbeider" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "medarbeider".