Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for målestasjoner

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet målestasjoner, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke målestasjoner i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "målestasjoner".

Målestasjoner i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet målestasjoner i en setning.


 1. Tilsammen er det ca 750 faste målestasjoner spredt ut over landet.


 2. I dag er det flere permanente vitenskapelige målestasjoner på Grønlandsisen.


 3. Kommunen har to målestasjoner for både temperatur og nedbør: Værnes og Kvithammer.


 4. Kilde: Eklima.no, snitt av observasjoner 2009-2013 for målestasjoner i Norges seks største tettsteder.


 5. Denne første norske havforskningsstasjonen startet målinger i 1882 og er en av Europas eldste oseaniske målestasjoner.


 6. Dette måles med målestasjoner satt ut i aktuelle elver og forteller om vannføring [m³/s] per år, per måned eller per dag.


 7. Gjennomsnittstemperaturen ved begge målestasjoner var 5,0 °C, mens gjennomsnittlig årsnedbør lå på 892 mm på Værnes og 900 mm på Kvithamar.


 8. Siden den første ekspedisjonen hadde vist at nordlyset oppstår i svært stor høyde, ble det ikke satset på målestasjoner på høye fjelltopper, men på eksisterende bygninger.


 9. Det er nå (2013) målestasjoner for nedbør på Nesheim (siden 1895) og Gullbrå, men Meteorologisk institutt har nedbørsmålingar for Lavik, Fjellanger, Nesheim og Gullbrå for ulike tidsperioder.


 10. I artikkelen The Composition of the Atmosphere through the Ages fra 1939 gjør Callendar rede for at årene 1934–1938 er de varmeste som er målt over en periode på 180 år på mange målestasjoner.


 11. Meteorologen Anthony Watts hevder at over 90 % av alle målestasjoner i USA ikke oppfyller den gamle statlige tommelfingerregelen om at målestasjonene skal være 100 fot unna kilder som kan påvirke temperaturen.


 12. Ved å benytte datidens siste oppdaterte tall for absorpsjonskoeffisienten for vanndamp og CO2, mente han at dette var en av hovedfaktorene for at verdens 200 målestasjoner hadde vist økende gjennomsnittstemperaturer.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ målestasjonen målestokk ››

Generell informasjon om "målestasjoner" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet målestasjoner som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "målestasjoner" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "målestasjoner".