Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for magasiner

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet magasiner, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke magasiner i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "magasiner". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av magasiner kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: magasinere, magasineres, magasinering, magasineringen, magasinert og magasinerte. Hvis du klikker på bøyningen av magasiner som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Magasiner i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet magasiner i en setning.


 1. I tillegg finnes det en del ukeaviser og magasiner.


 2. Han startet flere magasiner og skrev ukentlig i dem.


 3. Motebilder kan brukes i både reklamer og i magasiner.


 4. Takkelasjen lå som alltid beskyttet i Holmens magasiner.


 5. Han tegnet også morsomme tegninger til magasiner og reklame.


 6. Jevnlig gis det ut blader og magasiner om og med tegneserier.


 7. Noen få magasiner hadde også Gnafron eller Madelon i tittelen.


 8. Han hadde med seg ti 30-skudds magasiner til rifla og seks til pistolen.


 9. De siste 20 årene har hun arbeidet som journalist i magasiner og ukepresse.


 10. Han dimensjonerte vanntunneler, maskininstallasjoner, magasiner og demninger.


 11. Vanligvis fylles norske magasiner både om høsten og sent på våren ved snøsmelting.


 12. To norske eksempler er Blåsjø og Storglomvatnet som begge er såkalte flerårige magasiner.


 13. Selskapet gir ut fem aviser hver dag, omtrent 75 aviser ukentlig, og enda 75 ulike magasiner.


 14. Kraftverkene utnytter hovedsakelig Tafjordvassdraget med magasiner og fall fra Tafjordfjella.


 15. På grunn av plassmangel kunne man ikke ha alle bøkene på hyllene, eldre bøker lå i magasiner.


 16. Mens Marge lærer henne å sy, går Homer på kjøpesenteret for å kjøpe noen magasiner til henne.


 17. Mange aviser og magasiner ble utgitt, og den første teaterbygningen i stein ble bygget i byen.


 18. Lys og Skygge kom ut med ialt 55 magasiner, der Sven Elvestad figurerte fra nr 4 under navnet Kristian F.


 19. Man kan blant annet finne reklamebilder i brosjyrer, på nettsteder, på plakater og i magasiner og aviser.


 20. Juni 1963-utgaven av Playboy, med nakenbildene av Mansfield, ble utsolgt med 2 millioner solgte magasiner.


 21. Mens han hadde fast arbeid i Paris begynte Dumas å skrive artikler for magasiner og skuespill for teatrene.


 22. Reklame for Samisdat Publications ble satt inn i vel ansette amerikanske magasiner og selv i tegneseriehefter.


 23. Odhams publiserte kjente aviser og magasiner som Daily Herald, John Bull, Women's Own, Debrett's og Sporting Life.


 24. Nesten 60 % av kraftforbruket finner sted i vinterhalvåret, derfor må det meste av energien skaffes fra magasiner.


 25. Det er også interessant å bemerke seg at disse brikkene ble omtalt i flere magasiner om elektronikk rundt om i verden.


 26. Store magasiner høyt til fjells har flere fordeler, en er at naturen gjerne er karrig og inngrepet gir færre naturskader.


 27. Isbreene førte også til dannelse av tallrike innsjøer i fjellområdene og disse egner seg også til magasiner for kraftverk.


 28. De hadde ofte et stort lesende publikum i en del populære magasiner, og således stor innflytelse på den offentlige mening.


 29. Dette er tilfelle i Gudbrandsdalslågen der konsekvensene av flom kan dempes med tapping av magasiner før vårflommen kommer.


 30. PPSj kunne utstyres med to forskjellige magasiner, et trommelmagasin med 71 skudd og et konvensjonelt magasin med 35 skudd.


 31. Flere av Karen Blixens fortellinger ble først trykt i amerikanske magasiner og tidsskrifter (spesielt Ladies' Home Journal).


 32. Siden 2008 har hun blant annet vært sjefredaktør for magasiner Costume (Bonnier Forlag) og Det Nye (Egmont Hjemmet Mortensen).


 33. Mårvatn som reguleres mellom 1121 og 1100 moh og Kalhovdfjorden som reguleres mellom 1087 og 1076 er magasiner for kraftverket.


 34. Bygningene rundt havnen var opprinnelig forskjellige magasiner for flåten, blant annet tøyhus (depot), provianthus, galeihus m.m.


 35. Han hadde riktig nok skrevet noen artikler i Moskvas magasiner årene i forveien, men det var nå han tok til å publisere på heltid.


 36. Han ansvarlig redaktør for 16 digitale og trykte magasiner i Sportmedia AS da han i 2011 som ordførerkandidat for Høyre i Eidsberg.


 37. Tørrtreningen bør utføres uten skarp ammunisjon tilstede, og våpen og alle magasiner bør kontrolleres jevnlig for skarp ammunisjon.


 38. Dumas skrev også skuespill, artikler for magasiner og tidsskrifter, og han var en høyt profilert korrespondent og reiseskildringer.


 39. Han jobbet også for et kortselskap, for magasiner og for tegneserieselskapet Marvel Comics med Mort, The Dead Teenager, i 1991-1992.


 40. Våpenet kan mates ved hjelp av M27 sammenknyttet belte eller STANAG magasiner, som også blir brukt til blant annet automatgeværet M16.


 41. De uttrykte seg selv gjennom punk, ulovlig performance, multimediaeksperimenter og publisering av uoffisielle magasiner og litteratur.


 42. Clemenceau grunnla så en rekke litterære magasiner og skrev mange artikler, stort sett med skarp brodd mot Napoleon IIIs keiserlige styre.


 43. Zimmern, som har skrevet i mange nasjonale magasiner og tidsskrifter, er blitt tildelt med Society of Professional Journalists Page One Award.


 44. Ballantyne bodde mange år i Kina, der hun arbeidet med utviklingsarbeid, utdanning - og etter hvert for mindre engelske og kinesiske magasiner.


 45. Flere verk skal nøye tilstandsvurderes, fotograferes og konserveres før de pakkes ned og flyttes til magasiner, og etter hvert til det nye museet.


 46. De fleste ble opprinnelige skrevet for amerikanske magasiner som Ladies' Home Journal, Harper's, Playboy og The New Yorker, før de utkom i bokform.


 47. Enkelte magasiner lager lister hvor de rangerer kjendisene etter hvor seksuelt attraktive de er, eksempelvis De hundre mest sexy menn eller kvinner.


 48. Interessene kan påvirkes av spilleren ved å lese magasiner kjøpt på fellestomter eller med The Sims 2: Fritid installert interaksjonen del interesser.


 49. Campbell, som ga ut mange av hans noveller og publiserte flere av de novellene Hubbard skrev for Campbells magasiner Unknown og Astounding i en serie.


 50. Norsk Opplagskontroll AS er et selskap som foretar kontroll av opplag for norske aviser, magasiner og ukeblad, og yter rådgivning om opplagsberegning.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Kambodsja, https://no.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas, https://no.wikipedia.org/wiki/Fotografi, https://no.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_(1660–1814), https://no.wikipedia.org/wiki/William_Heath_Robinson, https://no.wikipedia.org/wiki/Tegneserie, https://no.wikipedia.org/wiki/Guignol, https://no.wikipedia.org/wiki/Massedrapet_på_Utøya, https://no.wikipedia.org/wiki/Anne-Karine_Strøm, https://no.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Vogt, https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraft_i_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Energikilde, https://no.wikipedia.org/wiki/Archant, https://no.wikipedia.org/wiki/Tafjord_Kraft, https://no.wikipedia.org/wiki/Bibliothek_des_Ärztlichen_Vereins_in_Hamburg, https://no.wikipedia.org/wiki/Bart’s_Dog_Gets_an_F, https://no.wikipedia.org/wiki/Vladivostok, https://no.wikipedia.org/wiki/Sven_Elvestad, https://no.wikipedia.org/wiki/Jayne_Mansfield, https://no.wikipedia.org/wiki/Ernst_Zündel, https://no.wikipedia.org/wiki/Long_Acre, https://no.wikipedia.org/wiki/Sound_Blaster, https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraftverk, https://no.wikipedia.org/wiki/Muckraker, https://no.wikipedia.org/wiki/PPSj_41, https://no.wikipedia.org/wiki/Karen_Blixen, https://no.wikipedia.org/wiki/Monica_Csango, https://no.wikipedia.org/wiki/Mår_kraftverk, https://no.wikipedia.org/wiki/Marinestasjon_København, https://no.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Leskov, https://no.wikipedia.org/wiki/Erik_Unaas, https://no.wikipedia.org/wiki/Tørrtrening, https://no.wikipedia.org/wiki/Gary_Hallgren, https://no.wikipedia.org/wiki/M249_SAW, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_tyske_demokratiske_republikk, https://no.wikipedia.org/wiki/Georges_Clemenceau, https://no.wikipedia.org/wiki/Andrew_Zimmern, https://no.wikipedia.org/wiki/Lisa_Ballantyne, https://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonalmuseet_for_kunst,_arkitektur_og_design, https://no.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl, https://no.wikipedia.org/wiki/Sexsymbol, https://no.wikipedia.org/wiki/The_Sims_2, https://no.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard, https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Opplagskontroll

Magasinere i en setning

Magasinere er en bøyningsform av magasiner, nedenfor finner du eksempelsetninger for magasinere.


 1. Det er også i mange tilfeller snakk om å magasinere vann i reservoarer.


 2. Det kan også være behov for å magasinere vann over flere år, for eksempel hvis et nedbørsfattig år følges av en kald vinter.


 3. Hovedproblemet er å finne stabile bølgetog og sterke nok materialer eller bruke kreftene slik at en oppnår å magasinere vann.


 4. Behovet for reguleringsdammer for å magasinere vann til bruk om vinteren er typisk for de deler av verden som har temperert klima, som Skandinavia, store deler av Russland og Canada.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraftverk, https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraft_i_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Vannmølle

Magasineres i en setning

Magasineres er en bøyningsform av magasiner, nedenfor finner du eksempelsetninger for magasineres.


 1. Her kan vannet magasineres over måneder eller år i flerårsmagasiner.


 2. Dersom en betydelig del av ferskvannstilsiget magasineres, vil det påvirke disse faktorene.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Energi_i_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraft_i_Norge

Magasinering i en setning

Magasinering er en bøyningsform av magasiner, nedenfor finner du eksempelsetninger for magasinering.


 1. Isbreene under siste istid skapte en rad vide u-daler som er spesielt egnet for magasinering av vann.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraft_i_Norge

Magasineringen i en setning

Magasineringen er en bøyningsform av magasiner, nedenfor finner du eksempelsetninger for magasineringen.


 1. Om vinteren faller det dessuten lite nedbør som snø, dermed er denne magasineringen helt vesentlig for et magasin som ligger høyt til fjells.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraftverk

Magasinert i en setning

Magasinert er en bøyningsform av magasiner, nedenfor finner du eksempelsetninger for magasinert.


 1. Alle delene er konservert og magasinert ved Kollinghus museum.


 2. Noen av nedbøren fordamper, noe går i grunnvannet, noe blir magasinert i innsjøer og noe blir magasinert som is og snø om vinteren.


 3. Av sikkerhetshensyn er en del av myntsamlingen som ikke er utstilt på Norsk Bergverksmuseum, inntil videre magasinert i Norges Bank.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Koldingkoggen, https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraftverk, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_Kongelige_Mynt

Magasinerte i en setning

Magasinerte er en bøyningsform av magasiner, nedenfor finner du eksempelsetninger for magasinerte.


 1. Et vannkraftverk med en reguleringsdam er et energilager ved at det magasinerte vannet kan brukes lang tid etter at det ble samlet opp i reservoaret.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Energikilde

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ magasinene magasinerer ››

Generell informasjon om "magasiner" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet magasiner som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "magasiner" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "magasiner".