Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for losje

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet losje, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke losje i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "losje".

Losje i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet losje i en setning.


  1. Den enkelte losje bestemmer hvordan virksomheten skal ordnes.


  2. En losje ved Temple Bar i London er det tidligste eksempel på dette.


  3. Ordenens ritualer og forfatning ble igjen revidert i 1776 av de Tre sverdenes losje.


  4. Hver losje har 14 officianter, hvorav 6 er overofficianter, 3 alminnelige officianter og 5 underofficianter.


  5. I 1771 ble den også praktisert av Håpets losje i Wien, som senere ble moderlosjen til de Tre sverdenes losje.


  6. Frimurerne i Namsos hadde som mål å få sin egen selvstendig losje, og den drømmen gikk i oppfyllelse i 1978, da St.


  7. En annen slik losje ble grunnlagt i Bath i 1735, og en tredje losje som praktiserte denne graden var den franske losjen St.


  8. Dette var en losje i den såkalte Strikte Observans som var den dominerende retningen i det tyske frimureriet på denne tiden.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ losing losjen ››

Generell informasjon om "losje" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet losje som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "losje" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "losje".