Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for løpebiller

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet løpebiller, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke løpebiller i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "løpebiller".

Løpebiller i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet løpebiller i en setning.


 1. Epelyx er en slekt av løpebiller.


 2. Stenoodes er en slekt av løpebiller.


 3. Hexagonia er en slekt av løpebiller.


 4. Cylindropectus er en slekt av løpebiller.


 5. Afranillus er en slekt av små løpebiller.


 6. Små, avlange, rødelige til svarte løpebiller.


 7. Små til middelsstore, brede, mørke løpebiller.


 8. Middelsstore, avlange, blankt svarte løpebiller.


 9. Ctenodactylinae er en underfamilie av løpebiller.


 10. Middelsstore, avlange, halvblankt svarte løpebiller.


 11. Ganske store (25-35 millimeter), avlange, svarte løpebiller.


 12. Middelsstore, avlange, blanke, mørkt metallisk fargede løpebiller.


 13. Små (ca 5 millimeter), avlange, noe flate, rødlige til svarte løpebiller.


 14. Små til middelsstore (2,5 30 mm), stort sett litt bredt bygde løpebiller.


 15. Men noen løpebiller lever i trekronene; særlig gjelder dette tropiske arter.


 16. Disse billene har en bredere kroppsform enn det som er vanlig for løpebiller.


 17. Ulike løpebiller spiser mange forskjellige typer smådyr, i tillegg til åtsler.


 18. Pasimachus er en slekt av løpebiller som lever mer eller mindre underjordiske.


 19. Små til middelsstore (5-10 millimeter), spinkle, blanke, rødlige til svarte løpebiller.


 20. Små til middelsstore (5-10 millimeter), spinkle, oftest rødlige eller brunlige løpebiller.


 21. Calathus cinctus er 6-8 mm lang og en generelt litt smale løpebiller med lange slanke bein.


 22. Middelsstore (gjerne 7-12 millimeter), avlangt-ovale, svarte løpebiller, pronotum kan være lysere.


 23. Gestroania er en slekt av billene i delgruppen (underfamilien) Lebiinae i familiegruppen løpebiller.


 24. Calathus er en slekt av billene i delgruppen (underfamilien) Platyninae i familiegruppen løpebiller.


 25. Den er en av billene i delgruppen (underfamilien) rovløpere (Nebriinae) i familiegruppen løpebiller.


 26. Odacantha melanura er en av billene i delgruppen (underfamilien) Lebiinae i familiegruppen løpebiller.


 27. Calathus cinctus er en av billene i delgruppen (underfamilien) Platyninae i familiegruppen løpebiller.


 28. En middelsstor (12-15 millimeter), slank, blank, brunsvart løpebiller, dekkvingenes bakre del gulbrun.


 29. Andre løpebiller, blant annet Cychrus caraboides, har lignende, men mindre dramatiske forsvarsmetoder.


 30. Miquihuana er en slekt av billene i delgruppen (underfamilien) Platyninae i familiegruppen løpebiller.


 31. Oscadytes er en slekt av billene i delgruppen (underfamilien) Pterostichinae i familiegruppen løpebiller.


 32. Cynthidia er en slekt av billene i delgruppen (underfamilien) Pterostichinae i familiegruppen løpebiller.


 33. Man kjenner tallrike former av fossile løpebiller, både fra avtrykksfossiler ("forsteininger") og fra rav.


 34. Simodontus er en slekt av billene i delgruppen (underfamilien) Pterostichinae i familiegruppen løpebiller.


 35. Trichosternus er en slekt av billene i delgruppen (underfamilien) Pterostichinae i familiegruppen løpebiller.


 36. Lepcha er en slekt av billene i delgruppen (underfamilien) markløpere (Harpalinae) i familiegruppen løpebiller.


 37. Agonum afrum er en av billene i delgruppen (underfamilien) markløpere (Harpalinae) i familiegruppen løpebiller.


 38. Amerizus er en slekt av billene i delgruppen (underfamilien) skyggeløpere (Trechinae) i familiegruppen løpebiller.


 39. Madascaris er en slekt av billene i delgruppen (underfamilien) graveløpere (Scaritinae) i familiegruppen løpebiller.


 40. Cicindela arenaria er en av billene i delgruppen (underfamilien) sandjegere (Cicindelinae) i familiegruppen løpebiller.


 41. Samtidig ble det publisert en artikkel som viser at løpebiller i slekten Trechus har overlevd siste istid på nunataker i Alpene.


 42. Lindroth mente at han kunne bevise at løpebiller hadde overlevd i vestskandinaviske refugier ved å studere lengden på bakvingene.


 43. De skiller seg fra andre løpebiller ved å ha uvanlige, kølleformede antenner, og blir ofte regnet som en egen familie, Paussidae.


 44. Noen arter kan invadere kjellere, spesielt om høsten, da de leter etter steder å overvintre, men få om noen løpebiller trives innendørs.


 45. Mer avanserte former av løpebiller, som gruppen markløpere (Harpalinae), som består av over halvparten av de beskrevne artene, tok form i kritt.


 46. Artene i denne slekten ser ut til å være mer tolerante overfor skogmaur enn de fleste andre løpebiller, og kan være tallrike i nærheten av maurtuer.


 47. Markløpere (Harpalinae) er en meget artsrik underfamilie av løpebiller, omtrent to tredjedeler av alle kjente løpebillearter tilhører denne underfamilien.


 48. Trolig vil mye av systematikken være uavklart også i den nærmeste framtiden, og endringer i kategoriseringen av ulike løpebiller vil nok forekomme fra tid til annen.


 49. Deres systematiske plassering har vært forskjellig, fra søstergrupper (familier) til løpebillene, men også noen ganger inkludert som delgrupper (underfamilier) i løpebiller (Carabidae).

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ løpebillene løpegraver ››

Generell informasjon om "løpebiller" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet løpebiller som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "løpebiller" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "løpebiller".