Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for lokalpolitikk

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet lokalpolitikk, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke lokalpolitikk i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "lokalpolitikk".

Lokalpolitikk i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet lokalpolitikk i en setning.


  1. Owren ble født i Fåberg og var involvert i lokalpolitikk i Fåberg og siden i Lillehammer kommune mellom 1954 og 1967.


  2. Torstein Hjellum ble i 1965 magister i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo på en avhandling med tittelen Partiene i norsk lokalpolitikk.


  3. Berge har lang erfaring fra Arbeidernes ungdomsfylking, hvor han var sentralstyremedlem fra 1989 til 1992, og fra lokalpolitikk i Stavanger.


  4. Etter at hun ble enke i 1961 flyttet hun til Haugsbygd og var engasjert i lokalpolitikk for Høyre i 1960-årene, bla som nestleder i Ringerike Høyrekvinner.


  5. Ellers er personer fra Göynem i varierende grad aktive spesielt i de religiøse trossamfunnene i Drammen og i den lokale næringsvirksomheten her, og i mindre grad i lokalpolitikk.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Trygve_Owren, https://no.wikipedia.org/wiki/Torstein_Hjellum, https://no.wikipedia.org/wiki/Frode_Berge, https://no.wikipedia.org/wiki/Lillan_Steen, https://no.wikipedia.org/wiki/Göynem

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ lokalpolitikere lokalpolitikken ››

Generell informasjon om "lokalpolitikk" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet lokalpolitikk som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "lokalpolitikk" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "lokalpolitikk".