Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for lide

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet lide, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke lide i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "lide".

Lide i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet lide i en setning.


 1. Kvinner har imidlertid en tendens til å lide mer enn menn.


 2. Måtte Gud avskjære ham fra alle Israels stammer, så han kan lide vondt.


 3. Barn med Tourettes kan lide sosialt dersom ticsene blir sett på som bisarre.


 4. EUs politiske system har vært kritisert for å lide av demokratisk underskudd.


 5. Småbøndene var naturligvis de som måtte lide mest av aristokratiets maktkamper.


 6. Andre hvaler ser ikke ut til å ha REM-søvn og ser heller ikke ut til å lide av dette.


 7. Spesielt Citigroup og JPMorgan Chase så ut til å måtte lide store tap ved Enrons fall.


 8. Når alkoholbruken stanser for brått, vil nervesystemet lide under ukontrollert avfyring fra synapsene.


 9. Men når forbildet levde og døde i fornedrelse og under forakt og hån, vil den kristne også komme til å lide for sin tro.


 10. Her er handlingen lagt til et landskap utenfor Lyon der kjærlighetsparet må lide flere atskillelser, preget av Amors luner.


 11. En stund lot lord Maltravers ham lide under dårlige forhold med bedervet mat, men den tidligere kongen klamret seg til livet.


 12. Krigen mot Frankrike og reformasjonen hadde kostet ham godvilje blant folket, og han begynte å lide av en rekke små sykdommer.


 13. Etterhvert som franskmennene fortsatte å lide store tap, ble marineoffiserer trukket tilbake fra havnene og sendt til fronten.


 14. Både bror og søster skulle på hver sitt vis komme til å lide for sine kontrasterende roller i kroningen av skottenes nye konge.


 15. Roluo ble plassert foran en ild som utsatte ham for en slik hete at en tjenestepike ikke kunne orke å se ham lide og slukket ilden.


 16. Ikke bare ordenen som institusjon, men også mange ordensmedlemmer, måtte lide under forfølgelsene, og noen måtte bøte med sine liv.


 17. I forbindelse med bombeangrepene var det tenkt at de britiske jagerflystyrkene skulle lide ytterligere tap i de påfølgende luftkampene.


 18. Ett eller flere smertesymptomer forekommer hos 65 % av deprimerte pasienter, og mellom 5 og 85 % av pasienter med smerte vil lide av depresjon.


 19. På grunn av forbannelsen kunne ikke Bootstrap dø, og han ble tvunget til å lide konstant på grunn av oksygen-mangel og knusende trykk på havets bunn.


 20. Trygve Bull så i konflikten et oppgjør som Gerhardsen ventet ti år med å ta, kanskje av frykt for å lide nederlag i en åpen strid med partisekretæren.


 21. På slutten av 1860-tallet begynte Rossetti å lide av hodepine og svekket syn og begynte å mikse seg smertestillende av whisky og kloroform for å kunne sove.


 22. Med framveksten av flerpartisystem og samlingsregjeringer etter første verdenskrig ble det ofte overbudsjettering, og en sektor som fikk lide var forsvaret.


 23. Imerslunds gruppe følte en trussel ved at deres politiske motstandere hadde kommet til maktmidlene og de var redd de skulle lide samme skjebne som det tyske SA.


 24. Falkenhayns plan var å presse Frankrike ut av krigen ved å angripe dem et sted de av politiske årsaker ikke kunne trekke seg tilbake, og derved lide for store tap.


 25. Det betyr imidlertid ikke at pasienten allikevel kan lide av klasehodepine, men kun at diagnosen (3.1) klasehodepine ikke tilfredsstiller kravene for denne diagnosen.


 26. Hovedskikkelsen er en fransk mulatt som forlater Mauritius for å søke utdannelse i Frankrike, og deretter returnerer for å søke hevn på de som hadde latt ham lide som barn.


 27. I Bodø mente sognepresten Nicolai Christian Friis at fiskeren ville lide om nogle faa Familier i Landet kunde ved et slikt Garnfisker berige sig de faa aar Fiskeriet var ved magt.


 28. Selv om tyskerne skulle klare å omringe og tilintetgjøre hele sovjetiske arméer ville det gi dem lite, fordi Sovjetunionen hadde enorme reserver å sette inn for de tap de måtte lide.


 29. Mens tiltakene som ble gjort for å utvikle agrikultur og mineralressursene i landet lyktes, fortsatte byene å lide av inflasjon, overkjøp, overbygging og overspekulasjon, som markerte krigsperioden.


 30. Noen ledende politikere beskrev blandingsekteskap som kreft på nasjonens kropp, mens for eksempel Zdeněk Fierlinger barn og tsjekkiske kvinner i blandingsekteskap ikke skulle lide for det nazistene gjorde.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ lidderlige lidelse ››

Generell informasjon om "lide" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet lide som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "lide" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "lide".