Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for lensherrens

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet lensherrens, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke lensherrens i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "lensherrens".

Lensherrens i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet lensherrens i en setning.


 1. En vasall fikk tildelt et stykke jord av lensherrens land som len.


 2. Nærmeste nabo til lensherrens residens var presten Hans Lauritzen Blix (1596–1666).


 3. Før lensherren kunne tildele noen et len måtte undersåtten først bli lensherrens vasall.


 4. Dessuten fulgte plikten til rettshåndhevelse og administrasjon av lensherrens befalinger.


 5. Allerede i 1651 kjøpte han Dønnesgodset på Helgeland, men han fortsatte å bo på lensherrens residens på Bodøgård.


 6. Dette var lensherrens viktigste grunn til å inngå et lensforhold, men han hadde også andre plikter overfor vasallen.


 7. Trolig var det lensherrens hevnlyst som førte til at prestens sønn, Hans Hanssen Blix, ikke fikk overta kallet da Blix døde.


 8. Blant annet ble bygdetingene underlagt statens kontroll, og fogdene som før var lensherrens tjenere, ble tjenestemenn for kongen.


 9. Det kom kun an på lensherrens rikdom om lenet skulle være på størrelse av et enkelt landbruk eller om det skulle bestå av svære arealer.


 10. Motivet for dette mener historikeren Terje Gudbrandson var hevn for at Blix bokstavelig talt hadde stengt veien for lensherrens gårdsdrift i en årrekke.


 11. Ikke bare var hevnen næret av de konkrete forholdene, men også av at presten med sin rikdom og posisjon hadde utfordret lensherrens autoritet i bygdefolkenes øyne i tyve år.


 12. Krigstjenesten var hovedgrunnen til at lensherren i det hele tatt inngikk lensforholdet, men vasallen skulle også være rådgiver overfor fyrsten i de spørsmål som angikk lensherrens landområder.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ lensherrene lensherrer ››

Generell informasjon om "lensherrens" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet lensherrens som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "lensherrens" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "lensherrens".