Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for lensherrene

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet lensherrene, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke lensherrene i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "lensherrene".

Lensherrene i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet lensherrene i en setning.


 1. En hær satt sammen av lensherrene klarte snart å fordrive barbarene.


 2. Et annet tiltak var at de to lensherrene i Nord-Norge skulle bo permanent i landsdelen.


 3. Dermed utnyttet de viktigere lensherrene anledningen til å tilta seg tittelen Wang (dvs.


 4. Ahnen var den mest betydningsfulle av lensherrene som administrerte Nordland på 1600-tallet.


 5. Den utløsende årsaken var at Katarina tillot lensherrene å selge leilendinger separat fra jorden.


 6. En annen ordning var at amtmennene selv, som lensherrene tidligere, bidrog til å finansiere de offentlige oppgavene.


 7. Etter ham kom amtmenn som videreførte skikken fra 1500-tallet der lensherrene styrte uten selv å være bofast i landsdelen.


 8. Embetsmennene, spesielt lensherrene og senere amtmennene i Nordland, tok fiskerallmuens side og nedla forbud mot linefiske.


 9. Zhou-kongen Huan Wang (719-696 f.Kr.) forsøkte å gjenopprette den kongelige myndighet over lensherrene, men ble beseiret og såret.


 10. De mektigere lensherrene begynte å ta til seg rettigheter som tidligere hadde tilkommet zhou-kongene, og de lå stadig i feider mot hverandre.


 11. Forholdet mellom lensherrene og monarkene var i stedet preget av varierende grad av gjensidig avhengighet, særlig på grunn av mangelen på et sentralisert skattesystem.


 12. De tidligere to lensherrene som hadde hatt langvarig virke nordpå hadde sin bopel på Inndyr i Gildeskål, men Ahnen var altså innstilt på å bo på den opprinnelige residensgården på Bodøgård.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ lensherren lensherrens ››

Generell informasjon om "lensherrene" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet lensherrene som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "lensherrene" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "lensherrene".