Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for legalisering

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet legalisering, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke legalisering i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "legalisering".

Legalisering i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet legalisering i en setning.


 1. Den norske kirke går mot legalisering av aktiv dødshjelp.


 2. Han har siden vært en markant motstander av legalisering av aktiv dødshjelp .


 3. Han vakte senere oppsikt da han i mars 2008 erklærte seg som tilhenger av legalisering av hasj.


 4. I Norge er det per 2016 ingen stortingspartier som arbeider for legalisering av aktiv dødshjelp.


 5. Mange slike arrangementer skaper politisk konflikt, og fremmer synspunkt om legalisering av cannabis.


 6. Foreningen Retten til en verdig død har legalisering av aktiv dødshjelp som den ene av sine to hovedsaker.


 7. Organisasjonen Menneskeverd arbeider mot legalisering av aktiv dødshjelp og mener at staten bør hjelpe de syke på en bedre måte.


 8. Samtidig blir det også arrangert flere politiske demonstrasjoner rundt i verden som er for legalisering av cannabis denne dagen.


 9. Det er forskjell på å legalisering og avkriminalisering, som vil si å avskaffe straff for handlinger som tidligere har vært straffbare.


 10. Noen ungdomspartier, som Unge Venstre og Fremskrittspartiets Ungdom, og enkelte fylkeslag i Arbeidernes ungdomsfylking og Unge Høyre går inn for legalisering.


 11. Innenfor norsk sfære dreier det seg det som oftest om legalisering i forbindelse med dagens narkotikapolitikk, men også i utlandet omfatter legalisering dette temaet.


 12. En medieundersøkelse gjort i 2015 viser at blant de spurte helsepersonalet var 27 prosent av legene og 35 prosent av sykepleierene for legalisering av aktiv dødshjelp.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Aktiv_dødshjelp, https://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Banke, https://no.wikipedia.org/wiki/420_(cannabiskultur), https://no.wikipedia.org/wiki/Legalisering

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ legalisere legaliseringen ››

Generell informasjon om "legalisering" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet legalisering som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "legalisering" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "legalisering".