Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for landbruksareal

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet landbruksareal, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke landbruksareal i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "landbruksareal". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av landbruksareal kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: landbruksarealer og landbruksarealet. Hvis du klikker på bøyningen av landbruksareal som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Landbruksareal i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet landbruksareal i en setning.


  1. På den annen side foreligger ikke entydige beviser for redusert behov for økt landbruksareal.


  2. Husdyrhold bruker en tredjedel av avlingsproduksjonen til fôr og tre fjerdedeler av totalt landbruksareal.


  3. En kritikk av biodrivstoff er at landbruksareal et knapphetsgode og at denne produksjonen går på bekostning av verdens matproduksjon.


  4. Bygging av infrastruktur for å gi tilgang til naturressurser kan fortrenge mennesker, ta landbruksareal ut av produksjon og endre økosystemer.


  5. Studier som undersøker scenarier for fremtidig utvikling av kosthold med redusert forbruk av animalsk protein, estimerer at mellom 10 % og 30 % av dagens landbruksareal kan frigjøres til andre formål.


  6. Fugler trues av utvidelser av landbruksareal, intensifiering av landbruket, tømmerhugst, invaderende arter, jakt, klimaendringer, utbygging av infrastruktur og urbanisering, samt mange andre påvirkninger.

Landbruksarealer i en setning

Landbruksarealer er en bøyningsform av landbruksareal, nedenfor finner du eksempelsetninger for landbruksarealer.


  1. Frem mot 2100 ventes forbruksøkning av kjøtt- og meieriprodukter å øke behovet for landbruksarealer, vann, næringsstoffer og energi.

Landbruksarealet i en setning

Landbruksarealet er en bøyningsform av landbruksareal, nedenfor finner du eksempelsetninger for landbruksarealet.


  1. Disse antatte endringene i landbruksarealet kombinert med intensivering av arealforvaltningen og fortsatt økning av avlingene, forventes å ha skadelige bivirkninger på miljøet og biologisk mangfold.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ landbruksarbeidere landbruksbaserte ››

Generell informasjon om "landbruksareal" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet landbruksareal som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "landbruksareal" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "landbruksareal".