Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for kvinnenavnet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet kvinnenavnet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke kvinnenavnet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "kvinnenavnet".

Kvinnenavnet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet kvinnenavnet i en setning.


 1. I Danmark er Anne det mest brukte kvinnenavnet.


 2. Byens navn har opphav i det arabiske kvinnenavnet.


 3. Anne er det desidert mest brukte kvinnenavnet i Norge.


 4. Johanne er en dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna.


 5. Det engelske kvinnenavnet Love er dannet av engelske love, kjærlighet.


 6. Maria er i dag sannsynligvis det mest brukte kvinnenavnet i den vestlige verden.


 7. Désiré er en maskulin form av det franske kvinnenavnet Désirée, som betyr ønsket.


 8. Gaye er en variant av kvinnenavnet Gay, men er også et tyrkisk navn som betyr mål.


 9. Maria er en opprinnelig latinsk og gresk form av det hebraiske kvinnenavnet Miriam.


 10. Emilie er en opprinnelig tysk variant av kvinnenavnet Emily, som er feminin form av Emil.


 11. Carmelo er et spansk og italiensk mannsnavn dannet av kvinnenavnet Carmen, som betyr hage.


 12. For eksempel blir det polske kvinnenavnet Małgorzata i Norge ofte feilskrevet som Matgorzata.


 13. Anne er det mest brukte kvinnenavnet i Norge og Danmark og er også svært vanlig i Belgia og Irland.


 14. Anne er det mest brukte kvinnenavnet både i Norge og Danmark og er ellers vanlig i mange vestlig land.


 15. Natalie og Nathalie er opprinnelig franske former av det latinske kvinnenavnet Natalia, som betyr fødselsdag.


 16. Anne er en opprinnelig fransk variant av kvinnenavnet Anna, som har opprinnelse i det hebraiske ordet channah.


 17. Mary er en engelsk form av kvinnenavnet Maria, mens Jane er et kvinnenavn som stammer fra mannsnavnet Johannes.


 18. Anne er en opprinnelig fransk variant av kvinnenavnet Anna, som er en gresk form av det hebraiske navnet Hannah.


 19. Anne er den opprinnelig franske varianten av kvinnenavnet Anna, som er en gresk form av det hebraiske navnet Hannah.


 20. Natalie er en opprinnelig fransk form av det latinske kvinnenavnet Natalia, som er avledet av (dies) natalis, fødselsdag.


 21. Grethe og Grete er opprinnelig tyske kortformer av kvinnenavnet Margrete som kommer av det greske ordet margarítes, perle.


 22. Åsel er en norsk dialektform i Finnmark av kvinnenavnet Åshild, som har opprinnelse i de norrøne ordene áss / oss, gud, og hildr, kamp.


 23. Det har også vært foreslått opphav i mannsnavnet Ámr eller kvinnenavnet Áma, i gammelnorsk ámr (=fæl, slem) eller fra ordet åme (larve).


 24. Elisa er en kortfrom av kvinnenavnet Elisabet, den greske formen av det hebraiske navnet Elisjeba, dannet av eli, min Gud, og sjeba, syv.


 25. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Ebba i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 26. I Bibelen er jomfru Maria mor til Jesus, og på grunn av dette er Maria sannsynligvis det mest utbredte kvinnenavnet i den vestlige verden.


 27. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Hedda i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 28. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Elise i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 29. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Sanne i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 30. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Daisy i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 31. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Gunel i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 32. Marielle er en opprinnelig fransk kjæleform av kvinnenavnet Marie.Det finnes alternative skrivemåter som feks Mariell, Marièl og Marjelle .


 33. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Elina i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 34. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Margot i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 35. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Johanne i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 36. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Madelen i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 37. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Brigitte i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 38. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Marianna i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 39. Navnet er også relatert til det romeske kvinnenavnet Desiderata, som var en feminin form av Desideratus, dannet av latinske desideratum, ønsket.


 40. Anne-Grethe er også det sjette vanligste kvinnenavnet med bindestrek i Norge, etter Anne-Lise, Ann-Kristin, Anne-Marie, Inger-Lise og May-Britt.


 41. Adele en opprinnelig fransk kortform av det tyske kvinnenavnet Adelheid, og det gammelhøytyske Adalhaid, som kommer av adal, edel, og haidu, glans.


 42. I tillegg er den engelske formen Mary det mest brukte kvinnenavnet i USA og den franske formen Marie det mest brukte kvinnenavnet i Frankrike og Tsjekkia.


 43. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Gay og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 44. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Kia og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 45. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Sue og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 46. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Luz og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 47. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Lina og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 48. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Anne og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 49. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Love og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.


 50. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Jane og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ kvinnenavnene kvinnene ››

Generell informasjon om "kvinnenavnet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet kvinnenavnet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "kvinnenavnet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "kvinnenavnet".