Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for kvaliteter

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet kvaliteter, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke kvaliteter i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "kvaliteter".

Kvaliteter i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet kvaliteter i en setning.


 1. Locke kalte dem derfor primære kvaliteter.


 2. Betong lages i mange forskjellige kvaliteter.


 3. Betong produseres i flere forskjellige kvaliteter.


 4. Ifølge Max Weber, bør en god politiker ha følgende kvaliteter:.


 5. Dette innebærer at sjakkbrikkene har ulike kvaliteter og egenskaper.


 6. Hanseatene klassifiserte tørrfisk av torsk i 24 forskjellige kvaliteter.


 7. Locke kalte dem derfor en gjenstands eller et subjekts sekundære kvaliteter.


 8. Never ble sortert i ulike kvaliteter avhengig av hvor på taket den egnet seg.


 9. Mould sa senere at bandet likte lyden av husker du og navnets mysteriske kvaliteter.


 10. Til de primære kvaliteter hos tingen regner han soliditet, utstrekning, figur, og bevegelse.


 11. Alle andre kvaliteter som er fattet med sansene er sekundære, som farger, toner og lignende.


 12. Som vanlig underspiller Vermeer det moralske poenget og fremhever maleriets estetiske kvaliteter.


 13. Hamarkrøniken fra midten av 1550-tallet, skrevet av en ukjent forfatter, har tidvis utsøkte kvaliteter.


 14. Hos det friske menneske må det herske en balanse mellom kroppens primære kvaliteter (varme, kulde, våthet og tørrhet).


 15. Boka er svært utypisk for forfatterskapet, men har for så vidt kvaliteter som historisk-romantisk underholdningsroman.


 16. Etterhvert innså man imidlertid at dette var en egen hunderase, med helt andre og mer primitive kvaliteter enn sloughi.


 17. Rossettis første betydelige malerier viste noen av de realistiske kvaliteter til den tidlige prerafaelittiske bevegelsen.


 18. Den ligger primært i at den leverer en bredt akseptert målestokk for offentlighetens kvaliteter og demokratiske funksjoner.


 19. Vanligvis må flere av disse spesifikk kvaliteter være til stede hos et menneske for å bli betraktet som karismatisk av andre.


 20. Guevaras paradoksale posisjon er ytterligere komplisert av hans oppstilling av tilsynelatende diametralt motsatte kvaliteter.


 21. Filosofisk er det vanskelig tilgjengelig, men inneholder litterære kvaliteter og en friskhet som hans senere tekster mangler.


 22. Denne formen for folkelig underholdning ble ganske populær, og stykkenes dramatiske kvaliteter ble underordnet iscenesettingen.


 23. Plasseringen over basarene på Youngstorget gjør bygningen monumental, og den er viktig for Youngstorgets kvaliteter som plassrom.


 24. Fra og med Gutenberg var pergament ikke lenger et alternativ, og etterspørselen etter papir i ulike tykkelser og kvaliteter steg raskt.


 25. Hovedinntrykket er likevel et område med 'hverdagsarkitektur', som styrkes av en reguleringsplan med spesielle arkitektoniske kvaliteter.


 26. Merkbare kvaliteter i tegneseriene om Tintin er dens livfulle humanisme, og en realistisk følelse som kom av Hergés nitide bakgrunnsstudier.


 27. VGs kunstkritiker skrev bla: På Høstutstillingen hadde Bjørn Krogstad et stilleben som skilte seg ut ved sine uvanlige maleriske kvaliteter.


 28. I middelalderens Europa ble Aleksander et medlem av de ni verdige, en gruppe helter som hadde iboende alle de ideelle ridderlige kvaliteter.


 29. Okkupasjonsmakten strammet høsten 1940 inn ved krav om gransking av søkernes moralske og politiske kvaliteter, rasekjennetegn og tyske blod.


 30. Pigmentet ble lysere jo finere det var malt, således kunne en hente ut svært fine kvaliteter og svært dårlige kvaliteter fra samme smeltedigel.


 31. Det ble også påpekt at Nederlands offensive kvaliteter har lenge vært kjent, men lagets defensive kvaliteter har vært av svært varierende grad.


 32. Med karismatisk leder mener Max Weber en leder som har høy status blant sine ansatte, er spesielt begavet og har eksemplariske personlige kvaliteter.


 33. En stereotypi er et forenklet mentalt bilde av et individ eller en gruppe mennesker som har noen felles karakteristiske (eller stereotype) kvaliteter.


 34. I prosessen med å smelte sammen far og ektemann til en mann, indikerte Plath deres emosjonelle kvaliteter i livet hennes, det uløste elektrakomplekset.


 35. Biografien fikk positiv omtale av en del bokanmeldere, men eksperter på den nasjonalsosialistiske perioden stilte seg ganske kritisk til bokens kvaliteter.


 36. Oppgava peker også på at hverdagslige motiver brukes for å skape poetisk kvaliteter, som strofa men åra ble borte som røken frå grua fra sangen Regnbågåbrua.


 37. Hva Dvořák skapte i stedet var en konsert med spesielle symfoniske kvaliteter hvor pianoet spilte en ledende rolle i orkesteret i stedet for å spille mot det.


 38. Den tette byens kvaliteter kan bli redusert ved sterk fortetting, og dette dilemmaet har vært en viktig del av kritikken mot kommuneplanens fortettingsstrategi.


 39. For å oppnå verdensarv-status skal et område ha kultur- eller naturkvaliteter som har outstanding universal value (OUV), det vil si kvaliteter som det er alene om.


 40. Deres fargerike, anekdotiske kvaliteter har gjort dem til favoritter blant malere siden renessansen slik at de står fram som mer prominente i den moderne forestilling.


 41. Stortinget hadde en fordel til: I 1880 valgte Frederik Stang å gå av, og ny statsminister ble Christian Selmer, en mann som manglet flere av sin forgjengers kvaliteter.


 42. Lutherbibelens språklige kvaliteter kom til å bety meget for normeringen av et tysk fellesspråk, og er blitt kalt en språklig genial personlig prestasjon (Josef Lortz).


 43. Den komisk-burleske retningen vendte eposets foretrukne kvaliteter om på vrangen, og fremmet isteden det uskjønne og det vulgære i både handling og hos fortellingens figurer.


 44. I dag regnes Hansen vanligvis som en av Danmarks betydeligste arkitekter overhodet og klassisismens København påskjønnes for sine homogene arkitektoniske og urbane kvaliteter.


 45. Gershwins musikk feks har kvaliteter som alle musikere ville akseptere hvorpå Christophersen svarte: Spørsmålet er om Gershwin ville vært god nok til Melodi Grand Prix i 1975!


 46. Resultatet var papir med gode absorberende kvaliteter, som dermed var godt egnet til vannbasert blekk (tusj), med fargefasthet og mottagelighet for selv de fineste penselstrøk.


 47. På tross av skuffelse fra Nederlands tilhengere og fra media, ble letingen etter grunnen til det skuffende resultatet kort, og var inne på at spillerne manglet kollektive kvaliteter.


 48. Til tross for bokens åpenbare litterære kvaliteter, druknet disse nesten i en politisk fordømmelse, særlig fra muslimsk hold, noe som gikk så langt som at forfatteren ble truet på livet.


 49. I Norge fikk disse prinsippene først og fremst betydning for vektlegging av arkitektoniske kvaliteter og samspillet mellom bebyggelse og grøntstruktur, og i mindre grad som sosial reform.


 50. Edge ga 8 av 10 poeng og beskrev det som fylt med ubestridelig tematisk rikdom, gripende følelser og grunnleggende kunstneriske kvaliteter som er sammensmeltet med spillets interaktivitet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ kvaliteten kvalitetskravene ››

Generell informasjon om "kvaliteter" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet kvaliteter som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "kvaliteter" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "kvaliteter".