Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for korrigere

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet korrigere, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke korrigere i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "korrigere". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av korrigere kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: korrigerende, korrigerer, korrigeres og korrigeret. Hvis du klikker på bøyningen av korrigere som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Korrigere i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet korrigere i en setning.


 1. Flere tiltak ble satt i gang for å korrigere nedgangen.


 2. Ved bruk av gass må en korrigere for Klinkenbergeffekten.


 3. Dette for å korrigere forvrengningen som da var et problem.


 4. Vinprodusentene forsøker nå å korrigere denne historiske feilen.


 5. Målerne kan justeres i et trykkintervall for å korrigere for høytrykk eller lavtrykk.


 6. Det er aktuelt å gi tilsetninger i væsken som gis intravenøst for å korrigere disse problemene.


 7. Den offisielle begrunnelsen for begrensning var å korrigere for underrepresentasjon av madjarer.


 8. Stampe og rullemålingene benyttes til å korrigere posisjonsmålingene tilbake til senteret av fartøyet.


 9. Så går en videre til diagrammet for å korrigere nominell lysvidden med hensyn på meteorologiske forhold.


 10. De siste årene har laserbehandling (LASIK) av hornhinnen for å korrigere brytningsfeil blitt en vanlig operasjon.


 11. Teoremet gir således et utmerket grunnlag for å gjennomtenke og korrigere egen atferd, prøve på nytt og lykkes bedre.


 12. Pressen brakte sinte leserinnlegg og laget reportasjeserier fra krigens dager for å korrigere de inntrykk serien hadde gitt.


 13. Besetningen klarte ikke å korrigere slagsiden, og de kunne bare redde seg selv ved å ta seg ut gjennom det åpne mellomdekket.


 14. Folkehelsearbeidet søker å forstå og korrigere miljømessige faktorer ansvarlige for den økende utbredelsen av fedme i befolkningen.


 15. Ultrafiolett stråling absorberes imidlertid lett av interstellart støv og målinger i ultrafiolett lys må korrigere for denne såkalte ekstinksjonen av lyset.


 16. Slik feiltilpasning kan rettes ved å montere en antennetuner som har lett justerbare kondensatorer og spoler som kan korrigere relativt store feiltilpasninger.


 17. Tradisjonelt har det ikke vært utstyr i luftfartøyet selv som kan bestemme virkelig høyde over bakken/havnivå og slik følge med i og korrigere for endringer i lufttrykket.


 18. Foreldrenes oppdragelse av deres barn kan være en måte å overføre traumatiske opplevelser (det psykiske aspektet), men dette er ikke lett å korrigere for i studier på mennesker.


 19. Skatteyter skal kontrollere og eventuelt korrigere de forhåndsutfylte opplysningene samt supplere med inntekter, fradrag, formuesposter og gjeldsposter som ikke er forhåndsutfylte.


 20. Dette hadde neppe vært mulig om ikke det tidligere angelsaksisk styret allerede hadde dokumentert mye av landet, noe som gjorde det mulig å samle inn ny informasjon og korrigere gammel.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Børskrakket_i_1929, https://no.wikipedia.org/wiki/Permeabilitet_(geologi), https://no.wikipedia.org/wiki/Oliver_Heaviside, https://no.wikipedia.org/wiki/Mâconnais, https://no.wikipedia.org/wiki/Høydemåler, https://no.wikipedia.org/wiki/Dehydrering, https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Ungarn, https://no.wikipedia.org/wiki/Dynamisk_posisjonering, https://no.wikipedia.org/wiki/Fyr, https://no.wikipedia.org/wiki/Hornhinne, https://no.wikipedia.org/wiki/Psykologikk, https://no.wikipedia.org/wiki/I_solkorsets_tegn, https://no.wikipedia.org/wiki/«Mary_Rose», https://no.wikipedia.org/wiki/Fedme, https://no.wikipedia.org//wiki/Astronomi, https://no.wikipedia.org/wiki/Matekabel, https://no.wikipedia.org/wiki/Transgenerasjonelt_traume, https://no.wikipedia.org/wiki/Skatt_i_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Normannernes_erobring_av_England

Korrigerende i en setning

Korrigerende er en bøyningsform av korrigere, nedenfor finner du eksempelsetninger for korrigerende.


 1. Den andre hovedgruppen er såkalte korrigerende inngrep, dvs.


 2. Essilor er et fransk selskap som spesialiserer seg i design, produksjon og markedsføring av korrigerende linser og oftalmisk optisk utstyr.


 3. Kalkulasjonen blir gjentatt når disse data blir hentet, og hvis sjekkverdiene ikke stemmer blir korrigerende handlinger foretatt for å unngå datakorrupsjon.


 4. Forskere har fremstilt et apparat som ligner et armbåndsur som måler blodsukkeret gjennom huden og tilfører korrigerende doser av insulin gjennom porer i huden.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Revmakirurgi, https://no.wikipedia.org/wiki/Essilor, https://no.wikipedia.org/wiki/Syklisk_redundanssjekk, https://no.wikipedia.org/wiki/Insulin

Korrigerer i en setning

Korrigerer er en bøyningsform av korrigere, nedenfor finner du eksempelsetninger for korrigerer.


 1. Vi korrigerer dem, så snart vi får vite det.


 2. Dette reduserer fusjonshastigheten og korrigerer perturbasjonen.


 3. Dette gjelder også når man korrigerer for antall aktive i idretten.


 4. Effektivitetsfremmende skatter bidrar til en mer effektiv ressursbruk ved at de korrigerer for eksterne virkninger.


 5. Her må man skille mellom brukerbetaling som er motivert bare ut fra finansieringsbehov, og brukerbetaling som korrigerer for eksterne virkninger.


 6. Rapportene er gransket i ettertid, og korrigerer Hans Tønsagers feilerindringer, som ble skrevet ned et halvt århundre etter at Wergeland hadde holdt sin tale.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller, https://no.wikipedia.org/wiki/Solen, https://no.wikipedia.org/wiki/Vektløfting, https://no.wikipedia.org/wiki/Skatt, https://no.wikipedia.org/wiki/Nytte-kostnadsanalyse, https://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Wergeland

Korrigeres i en setning

Korrigeres er en bøyningsform av korrigere, nedenfor finner du eksempelsetninger for korrigeres.


 1. Hypermetropi kan også korrigeres med ulike behandlingsformer innen refraktiv kirurgi.


 2. Flertallet av etniske ungarere var enige i at denne økonomiske uretten måtte korrigeres.


 3. Graden av langsynthet kan variere, og korrigeres med briller eller kontaktlinser med plusstyrke.


 4. Større utslag kan korrigeres med konvekse optisk linser, enten i form av briller eller kontaktlinser.


 5. Nærsynthet korrigeres med minusglass (konkave glass), mens langsynthet korrigeres med plussglass (konvekse glass).


 6. Nærsynthet kan eventuelt korrigeres ved et kirurgisk inngrep der en intra cornea ring (et implantat) opereres inn i øyets hornhinne.


 7. Stråling i mikrobølgedelen av spekteret kan si noe om bakkekarakteristikker, spesielt over hav, men signalet bør korrigeres for vær-/atmosfærepåvirkning.


 8. Med common sense menes altså ikke et sett av felles erfaringsbaserte oppfatninger ("det mannen i gata tror") som kan korrigeres og overskrides ved vitenskapelig forskning.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Hypermetropi, https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Ungarn, https://no.wikipedia.org/wiki/Dioptri, https://no.wikipedia.org/wiki/Hornhinne, https://no.wikipedia.org/wiki/Værsatellitt, https://no.wikipedia.org/wiki/Psykologikk

Korrigeret i en setning

Korrigeret er en bøyningsform av korrigere, nedenfor finner du eksempelsetninger for korrigeret.


 1. På tittelbladet står det i fraktur at utgaven er "gjennomseet og korrigeret, efter en Bibel-Udgave af 1744, af Olaus Nielsen.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Bibelen_i_Norge

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ korridorer korrigering ››

Generell informasjon om "korrigere" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet korrigere som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "korrigere" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "korrigere".