Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for kopi

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet kopi, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke kopi i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "kopi".

Kopi i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet kopi i en setning.


 1. Den er dog ikke en ren kopi av Vulgata.


 2. Samuel Pepys eide en kopi av Piers Plowman.


 3. Dagens døpefont i sølv er en kopi utført av A.


 4. Hans søster la en kopi av Kameliadamen i kisten.


 5. Dette er en kopi; originalen eies av Folkemuseet.


 6. En kopi av Gols stavkirke er reist på Gol, Gol nye stavkirke.


 7. Langbein laget en kopi til statsadvokat Fritz Bauer i Frankfurt.


 8. Trefoldighetskirken er en nesten tro kopi av Johannes Otzens St.


 9. Kort tid etter utgivelsen kom han over en kopi av Tagesbefehl No.


 10. En kopi av denne står også utenfor Aluminiummuseet i Holmestrand.


 11. Skulle forholdene bli utilfredsstillende har kirken også en kopi.


 12. En annen kopi ble funnet i Sippar som inneholder en ubetydelig ulik variant.


 13. Kirkens altertavle er en kopi av Adolph Tidemands kjente maleri av Jesu dåp.


 14. Ytterligere en kopi, kjent som Stavkirka på Savjord, står i Beiarn i Nordland.


 15. Horthys svigerdatter, Ilona Edelsheim Gyulai, fikk ifølge henne selv en kopi 3.


 16. Det ble bygget en hytte og lagt igjen en kopi av anneksjonsdokumentet fra 1929.


 17. Det engelske fotballforbundet hadde i mellomtiden fått laget en kopi av trofeet.


 18. Man har fremstilt en kopi av skalmeien og den ble brukt sammen med fløyte og tromme.


 19. Noen kritikere kalte imidlertid filmen en kopi av Star Wars Episode IV: Et nytt håp.


 20. Birger Gunnersens kopi er dermed gått tapt og den trykte utgaven er den primære kilde.


 21. Vokalisten stilte imidlertid i en kopi av Randi Leinans drakt fra Trondheims-Ørn-tiden.


 22. Bygningens inngangsparti er en ren kopi av den gamle portalen, men av stein og ikke tre.


 23. Dette året ble i stor grad en kopi av 1964 med store konserter i USA, to album og en film.


 24. En kopi av Gol stavkirke står også i Scandinavian Heritage Park i Minot, Nord-Dakota i USA.


 25. LVT-1 var en kopi av Crocodile, bortsett fra at den var laget i stål i stedet for aluminium.


 26. Denne er fortsatt intakt og muligens kan den være en kopi av buen i Kosmas- og Damiankirken.


 27. Kong Ludvig Filip, i nær kopi av sin forgjenger, kalte ut nasjonalgarden, som nektet å handle.


 28. Denne stua ble, i likhet med et loft som var en kopi av Torvetjønnloftet, senere solgt (1961).


 29. Det største bildet, signert KLS, er malt i 1678 og er trolig en kopi etter et bilde av Rubens.


 30. Metodene og algoritmene bruker inspirasjon fra biologisk nervevev, men uten å være eksakt kopi.


 31. I 2003-2004 ble det bygd en kopi av kirken med svalganger ved den gamle kirkegården i Haltdalen.


 32. Orgelets fasade er en kopi av den originale renessansefasaden fra et Maas-Lorentz-orgel fra 1617.


 33. Imidlertid var det ikke slik at The Beatles solgte bare covere eller en blek kopi av sine helter.


 34. Når den senere ble flyttet over til en kopi av en forhistorisk båt, sank steinen i Bristolkanalen.


 35. Ved Karlsruhe tekniske universitet (se lenke under) er det utstilt en kopi av Jacobis første motor.


 36. En kopi av et brannvakttårn fra Haukenesfjellet i Rømskog ble reist på Norsk Skogmuseum i 2006–2007.


 37. Dagens musikkvitere går ut fra at det dreier seg om en kopi Bach gjorde av en annen komponists verk.


 38. Deretter fikk en installert en kopi av Bertel Thorvaldsens kristusstatue i Vor Frue kirke i København.


 39. En kopi er blitt gitt til den anglikanske kirke i Kells på det sted hvor det opprinnelige klosteret sto.


 40. Douglas tar en kopi av oppsigelsesbrevet og gir det til Susan som et siste bidrag til artikkelen hennes.


 41. Trofeet er av gull, mens nasjonen som må gi den fra seg etter ikke å ha forsvart den, får en forgylt kopi.


 42. Thomas Dudley, far til Anne Dudley Bradstreet (1612–72), brakte en kopi av Crowleys Piers Plowman til USA.


 43. Kongenes tilbedelse er en kopi av et maleri av en tolkning i kobberstikk av Cornelius Galle (1500-tallet).


 44. Rekevisittarbeidere måtte tegne våpenet og lage en tredimensjonal kopi av det før de kunne lage det ferdig.


 45. Media får en elektronisk kopi av skattelista, men kan fra 2011 kun benytte denne til journalistisk virksomhet.


 46. De brukte bilder, målinger og videofilmer til å skape en realistisk kopi med dataanimasjon i etterarbeidsfasen.


 47. Dagens kirke er bygget på 1900-tallet som en sirlig bygget kopi fra den originale kirken som ble bygget i 1761.


 48. Det har blitt antatt at maleriet er en kopi av et verk av Felice Ficherelli, selv om også dette er omdiskutert.


 49. Sognepresten for Peter og Paulkirken i Görlitz, Gregor Richter, der Böhme tilhørte menigheten, fikk også en kopi.


 50. Som en del av Gordarike Familiepark i Gol ble det i 1995 bygget en tro kopi av stavkirken, kalt Gol nye stavkirke.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ kopernikanske kopibok ››

Generell informasjon om "kopi" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet kopi som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "kopi" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "kopi".