Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for kopernikanske

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet kopernikanske, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke kopernikanske i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "kopernikanske".

Kopernikanske i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet kopernikanske i en setning.


  1. Likevel aksepterte Galileo den kopernikanske teorien.


  2. Denne boken er en diskusjon om det ptolemeiske og det kopernikanske verdensbilde.


  3. I denne boken tok han også standpunkt for den kopernikanske modell, der planetene går i sirkulære baner rundt solen.


  4. Etter at en bok i 1822 av en nidkjær geistlig ble forsøkt stoppet fordi den behandlet den kopernikanske modell som en fysisk realitet, ble Dialogen formelt strøket av listen over forbudte bøker i 1835.


  5. Galileos verk Sidereus Nuncius, som kunngjorde himmelobservasjoner gjort ved hans teleskop nevner ikke eksplisitt den kopernikanske heliosentrismen, en teori som plasserer solen i sentrum av universet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ kopernikaner kopi ››

Generell informasjon om "kopernikanske" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet kopernikanske som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "kopernikanske" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "kopernikanske".