Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for kontrabassen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet kontrabassen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke kontrabassen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "kontrabassen".

Kontrabassen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet kontrabassen i en setning.


  1. kontrabassen slo man på strengene på en spesiell måte som kaltes slap-back.


  2. Blåserinstrumentene ble i liten grad økt, bortsett fra fagotten, som ofte ble regnet som et tillegg til kontrabassen.


  3. Det eneste instrumentet i gambefamilien som overlevde, kontrabassen, fikk sin plass i orkesteret rundt århundreskiftet.


  4. Imidlertid vant gambefamilien kampen om bassinstrumentet, da kontrabassen ble blant de ledende instrumentene til generalbass sammen med cembalo.


  5. Den opprinnelige betegnelsen violoncello betyr liten violone og er et italiensk diminutiv av dette ordet (violonen, som gav opphav til kontrabassen, var et svært stort instrument).

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ kontrabass kontradiksjon ››

Generell informasjon om "kontrabassen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet kontrabassen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "kontrabassen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "kontrabassen".