Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for komet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet komet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke komet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "komet".

Komet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet komet i en setning.


 1. Utdypende artikkel: Tapt komet.


 2. Dette skjedde med Holmes komet i 2007.


 3. I 1577 var en lys komet synlig i flere måneder.


 4. Jupiter ble truffet av en asteroide eller komet.


 5. Fred Whipple foreslo i 1964 at Pluto var en komet.


 6. Det finnes unntak, som for eksempel Halleys komet.


 7. Den første lyse kometen på 2000-tallet var McNaughts komet.


 8. En komet kan få navnet fra opp til tre uavhengige oppdagere.


 9. Nå og da blir en ny komet gjenkjent som en forsvunnet komet.


 10. En komet er et mindre himmellegeme som kretser rundt en stjerne.


 11. De betraktes som fragmenter av en komet som brøt opp i mars 1845.


 12. Forsøket medførte den første oppdagelsen av frossent vann på en komet.


 13. Da kometen kom tilbake som forutsagt, ble den kjent som Halleys komet.


 14. I 1996 ble det oppdaget at Hyakutakes komet utstrålte røntgenstråling.


 15. Den andre oppdagede kometen som fikk fastslått banen var Enckes komet.


 16. I 1681 ble det observert en komet som passerte solen og vendte tilbake.


 17. Kohouteks komet oppfylte i 1973 disse kriteriene, men ble ikke spektakulær.


 18. Den store komet av 1811 hadde en koma som omtrent tilsvarte solens diameter.


 19. Faktisk var det en slik komet å se, i 923, 925 eller i 928, ifølge astronomene.


 20. Den amerikanske romsonden Deep Space 1 fløy forbi kjernen til Borellys komet 21.


 21. En mindre meteorsverm synes hvert år i november og antas å komme av Bielas komet.


 22. Eksempler er 1680-årets store komet (Kirchs komet) eller den store kometen i 1882.


 23. De ligner mye på omløpsbanen til Halleys komet eller andre langperiodiske kometer.


 24. I 2001 ble det oppdaget en komet som antas å være en bit av den forsvunne Bielas komet.


 25. Piazzi trodde først det var en komet, men mangelen på koma antydet at det var en planet.


 26. Enckes komet har sin omløpsbane fra utsiden av asteroidebeltet til innenfor Merkurs bane.


 27. Romsonden Giotto oppdaget at kjernen i Halleys komet reflekterer 4 % av det innkommende lyset.


 28. I 1670 observerte han Halleys komet, og foretok en rekke grundige målinger av dens bevegelser.


 29. Bode konkluderte med at objektets nærmest sirkelrunde bane var mer lik en planet enn en komet.


 30. Halleys komet, den første som ble identifisert som periodisk, har derfor betegnelsen 1P/1682 Q1.


 31. I gjennomsnitt kan ca én komet ses med det blotte øye per år, men mange er svake og ubetydelige.


 32. I sin journal skrev han I kvartilen nær ζ Tauri… enten [en] tåkete stjerne eller kanskje en komet.


 33. En komet med høy nok hastighet kan forlate solsystemet, slik tilfellet er for hyperbolske kometer.


 34. De siste fremtredende kometene på 1900-tallet var Hyakutakes komet (lysest i mars 1996, oppdaget 31.


 35. I overleveringene berettes det om at det ved begynnelsen av hans episkopat var en stor komet å skue.


 36. Å forutsi om en komet blir synlig for det blotte øye er svært vanskelig, fordi mange faktorer spiller inn.


 37. Også Enckes komet og Bielas komet fikk sine navn etter astronomene som beregnet banene og ikke oppdagerne.


 38. Andre eksempler er Bielas komet i 1846, Shoemaker-Levy 9 i 1992, og Schwassmann–Wachmann 3 fra 1995 til 2006.


 39. Komaen og halen belyses av solen og blir synlige fra jorden når en komet passerer gjennom det indre solsystemet.


 40. Han oppdaget "Den store komet av 1811" (C/1811 F1), og uavhengig medoppdaget "Den store komet av 1807" (C/1807 R1).


 41. Wests komet som dukket opp tre år senere hadde man mindre forventninger til, men dens opptreden ble svært imponerende.


 42. Venus var da fremdeles en komet, ifølge Velikovskij, og hadde ennå ikke blitt den fredelige planeten vi kjenner i dag.


 43. Omtrent én gang hvert tiår kommer det en komet som blir tilstrekkelig lys til at den kan observeres av hvem som helst.


 44. Det har også blitt foreslått at det objektet som forårsaket Tunguska-eksplosjonen i 1908 var et fragment fra Enckes komet.


 45. Siden det ble bekreftet at Halleys komet var periodisk, har mange andre periodiske kometer blitt oppdaget gjennom teleskop.


 46. Nå og da får en komet et stort og plutselig utbrudd av gass og støv, noe som kan få størrelsen på komaen til å vokse kraftig.


 47. En kjent kollisjon mellom en komet og en planet skjedde i 1994, da Shoemaker-Levy 9 brøt i stykker og kolliderte med Jupiter.


 48. Han skriver om en komet som viste seg i Oslo i november 1577, og fortsetter med en betraktning om hva kometen kunne innvarsle.


 49. Dette var i tråd med Brahes beregninger av en komet i 1577, og indikerte at området utenfor månens bane ikke var uforanderlig.


 50. Ordet komet kommer via gammelfransk cometa (moderne fransk: comète), som er attestert ca 1200, fra latin comēta eller comētēs.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ komen kometen ››

Generell informasjon om "komet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet komet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "komet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "komet".