Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for koalisjonsregjeringen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet koalisjonsregjeringen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke koalisjonsregjeringen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "koalisjonsregjeringen".

Koalisjonsregjeringen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet koalisjonsregjeringen i en setning.


  1. Han ble foreslått av det grønne partiet, som deltar i koalisjonsregjeringen.


  2. Hedlund hadde gode relasjoner med socialdemokraternas partileder Tage Erlander og medvirket til koalisjonsregjeringen på 1950-tallet.


  3. Chang forsøkte å holde den vaklende koalisjonsregjeringen samlet ved å gjøre endringer i dens sammensetning tre ganger på fem måneder.


  4. Partiet har også valgt Folkets nye parti som alliansepartner i den nye koalisjonsregjeringen, et parti som regnes som et sentrum-høyre-parti.


  5. I begynnelsen av juli truet CSUs innenriksminister Horst Seehofer med å trekke seg fra sin stilling, hva som kunne medføre at koalisjonsregjeringen gikk i oppløsning.


  6. I dette dokumentet erklærte de tre samarbeidende partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti hva koalisjonsregjeringen skulle prioritere å satse på.


  7. I 1981, tre år etter at Vietnam invaderte landet, ble det delt opp mellom ytterligere tre fraksjoner som FN eufemistisk refererte til som koalisjonsregjeringen i demokratiske Kampuchea.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ koalisjonsregjering koalisjonsstyrkene ››

Generell informasjon om "koalisjonsregjeringen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet koalisjonsregjeringen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "koalisjonsregjeringen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "koalisjonsregjeringen".