Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for kjernekraftsystemer

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet kjernekraftsystemer, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke kjernekraftsystemer i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "kjernekraftsystemer".

Kjernekraftsystemer i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet kjernekraftsystemer i en setning.


  1. Målene vedtatt av GIF, er gitt av grunnlaget for å identifisere og velge seks kjernekraftsystemer for videre utvikling.


  2. Den neste generasjonen av kjernekraftsystemer — Generasjon IV — må være lisensiert, bygges og drives på en måte som gir en konkurransedyktig pris på forsyning av energi.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ kjernekraftprogram kjernekraftulykker ››

Generell informasjon om "kjernekraftsystemer" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet kjernekraftsystemer som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "kjernekraftsystemer" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "kjernekraftsystemer".