Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for karrierevei

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet karrierevei, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke karrierevei i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "karrierevei". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av karrierevei kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: karriereveier, karriereveileder og karriereveiledere. Hvis du klikker på bøyningen av karrierevei som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Karrierevei i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet karrierevei i en setning.


  1. I og med denne etableringen ble Luftforsvaret også en svært aktuell jobbmulighet og karrierevei for ørlendingene.


  2. I 2015 vedtok Stortinget den nye militærordningen der en ny karrierevei for befal ble innført, kalt spesialistbefal.


  3. En kritikerrost rolletolkning i Kong Lear, under Shakespeare Festival i Stratford, førte til en ny karrierevei for Carnovsky.


  4. Eksamenssystemet for statstjenestemenn var enerådende karrierevei for personer med høyere utdanning fra Sòng-dynastiet og senere.


  5. Ifølge biografen Mainwaring ønsket Händels far at sønnen skulle slå inn på en juridisk karrierevei og motsatte seg hans musikalske interesser.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Ørland, https://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Hovland, https://no.wikipedia.org/wiki/Morris_Carnovsky, https://no.wikipedia.org/wiki/Matematikkens_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_Händel

Karriereveier i en setning

Karriereveier er en bøyningsform av karrierevei, nedenfor finner du eksempelsetninger for karriereveier.


  1. Hæren er en av få karriereveier i Bhutan som gir rett til pensjon.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Bhutan

Karriereveileder i en setning

Karriereveileder er en bøyningsform av karrierevei, nedenfor finner du eksempelsetninger for karriereveileder.


  1. En karriereveileder gir informasjon om utdannings- og yrkesveier til voksne og ungdom.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Karriereveileder

Karriereveiledere i en setning

Karriereveiledere er en bøyningsform av karrierevei, nedenfor finner du eksempelsetninger for karriereveiledere.


  1. I tillegg til veiledning og informasjon tilbyr noen karriereveiledere også kompetansekartlegging og hjelp til å få realkompetansedokumentasjon.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Karriereveileder

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ karrierevalg karrig ››

Generell informasjon om "karrierevei" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet karrierevei som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "karrierevei" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "karrierevei".