Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for kanonbåter

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet kanonbåter, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke kanonbåter i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "kanonbåter".

Kanonbåter i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet kanonbåter i en setning.


 1. Resten av krigen ble utkjempet med små kanonbåter og kanonstillinger langs kystene.


 2. I 1905 bestod marinen av 4 panserskip, 34 torpedobåter, 11 kanonbåter og 4 monitorer.


 3. Dessuten var det to britiske kanonbåter og noen mindre kinesiske enheter i denne konvoien.


 4. Her står blant annet å lese om de taktiske forskjellene mellom kanonbåter og større krigsskip:.


 5. Krigshandlingene startet med at franske kanonbåter bombet landsbyer i nedre del av Ouémé-dalen.


 6. I Sverige hadde man tradisjonelt ansett pansrede kanonbåter med fast kanontårn som monitorer, pga.


 7. Resten av krigen kunne Danmark kun hevde seg i de danske farvannene ved hjelp av små, effektive kanonbåter.


 8. Etter flåtetapet var Steen Bille drivende i arbeidet med å opprette en ny dansk-norsk flåte av mindre kanonbåter.


 9. Trefningen fikk betydning da en så at små kanonbåter kunne bekjempe større fartøy innenskjærs langs norskekysten.


 10. Fra høsten 1807 ble det bygget kanonbåter ved fem private verft og på det da nyanlagte Kongens verft som lå i Elvegata.


 11. Det sjøforsvaret som var under norsk kontroll i 1814 var ti større havgående fartøyer og rundt 100 kanonbåter til bruk i kystnære farvann.


 12. Tung bombardering fra landkanonene, kanonbåter og særlig fra såkalte flytende kanonbatterier reduserte det meste av byen Gibraltar til ruiner.


 13. Ved siden av disse, hadde han 28 bevæpnede barker eller kanonbåter og en stor flåte av kanoer og bateauxer (båter med flat bunn) til transport.


 14. Dette førte til en nysatsing innenfor den svenske marinen på ubeskyttede krigsskip som Blenda-klassen, en serie på to upansrede kanonbåter og deretter Urd-klassen på 6 upansrede kanonbåter.


 15. Krigshandlingene startet med at franske kanonbåter bombet landsbyer i nedre del av Ouémé-dalen, og i august begynte den franske hæren å bevege seg innover landet til grensen mellom Porto-Novo og Dahomey.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Tordenskjold-klassen, https://no.wikipedia.org/wiki/Panay-episoden, https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Alvøen, https://no.wikipedia.org/wiki/Kongedømmet_Dahomey, https://no.wikipedia.org/wiki/Monitor_(skipstype), https://no.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_(1660–1814), https://no.wikipedia.org/wiki/Steen_Andersen_Bille_(1751–1833), https://no.wikipedia.org/wiki/Elvegata_(Kristiansand), https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_forsvarshistorie, https://no.wikipedia.org/wiki/Gibraltars_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Saratogafelttoget, https://no.wikipedia.org/wiki/Andre_fransk-dahomeiske_krig

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ kanonbåten kanonbåtkrigen ››

Generell informasjon om "kanonbåter" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet kanonbåter som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "kanonbåter" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "kanonbåter".