Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for kanonbåten

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet kanonbåten, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke kanonbåten i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "kanonbåten". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av kanonbåten kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: kanonbåtene. Hvis du klikker på bøyningen av kanonbåten som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Kanonbåten i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet kanonbåten i en setning.


 1. I tillegg kom en marineeskadre på 23 vapores samt fem elveskip basert rundt kanonbåten Tacuari.


 2. En franskmann som bodde i Porto-Novo dro oppover elva Ouémé med kanonbåten Topaze for å rekognosere.


 3. En franskmann som bodde i Porto-Novo dro oppover elven Ouémé med kanonbåten Topaze for å rekognosere.


 4. Når all ammunisjonen var oppbrukt flyktet motstanderne og dro seg tilbake oppover elven i kanonbåten Anhambaí mot Corumbá.


 5. Japanske diplomater hevdet at de ikke så de amerikanske flaggene malt på dekket av kanonbåten, beklaget og betalte skadeserstatning.


 6. Panay-episoden er betegnelsen for japanske kampflys angrep og senkning av den amerikanske kanonbåten USS Panay mens den var ankret opp i den kinesiske elven Chang Jiang utenfor Nanjing den 12.


 7. En uke senere, da besetningen som skulle oppholde seg på Orcadas til de ble hentet av den argentinske kanonbåten Uruguay var kommet i orden, satte Scotia seil for sin andre tur til Weddellhavet.


 8. Lowe hadde tilgang til tyngre ildkraft fra kanonbåten Helga og feltartilleri som ble hentet fra garnisonen i Athlone og utplassert på nordsiden av byen i Prussia Street, Phibsborough og Cabra Road.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Trippelalliansekrigen, https://no.wikipedia.org/wiki/Andre_fransk-dahomeiske_krig, https://no.wikipedia.org/wiki/Kongedømmet_Dahomey, https://no.wikipedia.org/wiki/Panay-episoden, https://no.wikipedia.org/wiki/Scotia-ekspedisjonen, https://no.wikipedia.org/wiki/Påskeopprøret

Kanonbåtene i en setning

Kanonbåtene er en bøyningsform av kanonbåten, nedenfor finner du eksempelsetninger for kanonbåtene.


 1. Samtidig var de små kanonbåtene vanskelige å treffe.


 2. Etter kanonbåtkrigen ble det oppført skur til oppbevaring av kanonbåtene.


 3. Senere ble kanonbåtene erstattet av mer moderne fartøyer, men skurenes opprinnelige formål med å gi le var fortsatt nyttig.


 4. De ble opprinnelig oppført i 1813 av Sø-Etaten for å huse de kanonbåtene store robåter man bygde, etter at den dansk-norske flåtens skip var blitt bortført av engelskmennene.


 5. De fem kanonbåtene Nonsuch, Hopewell, Gay Viking, Gay Corsair og Master Standfast planla å seile fra Hull i England på sen ettermiddag, og komme frem til Lysekil tidig om morgenen to dager senere.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Alvøen, https://no.wikipedia.org/wiki/Marinestasjon_København, https://no.wikipedia.org/wiki/Kvarstadbåtene

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ kanonbåt kanonbåter ››

Generell informasjon om "kanonbåten" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet kanonbåten som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "kanonbåten" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "kanonbåten".